Pracovní stáže

U nás získáte praxi ve firmách již při studiu

Pracovní stáže studentů v partnerských firmách a institucích jsou nedílnou součástí studia na NEWTON College. Studentům nabízíme již od prvního ročníku rozmanité podoby spolupráce s vybranými společnostmi a zapojení do řady zajímavých projektů.

Absolvování pracovních stáží již v průběhu studia přináší studentům řadu výhod v podobě seznámení se s reálným pracovním prostředím, kde mohou aplikovat, rozvíjet a reflektovat získané poznatky z výuky, získání zkušeností, kterých se jiným dostává až po absolvování studia a nástupu do prvního zaměstnání, a v neposlení řadě navázání cenných kontaktů ve firemní, podnikatelské a veřejné sféře.

 

Na konci studia navíc student obdrží Certifikát o provedené praxi, v němž je uveden výčet všech realizovaných aktivit.

 

Řadě našich studentů pracovní stáže pomohly v získání zajímavých příležitostí i po jejich skončení, často v podobě dlouhodobého a perspektivního pracovního uplatnění během studia či po jeho ukončení.

 

Pracovní stáže v zahraničí

Jednou z možností jak získat praxi je vyjet na pracovní stáž do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Možné je získat grant až 600 eur na měsíc dle země, kam se vyjíždí. Vhodné firmy kde můžete absolvovat stáže, najdete například zde

Nebo můžete využít nový server pro hledání stáží v Erasmu zde

 

Zde si můžete přečíst poutavý příběh naší studetky, která vyjela na pracovní stáž do Španělska.Společnosti, ve kterých naši studenti absolvovali praxi:

 

Dokumenty:

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email