Přijímací řízení do bakalářských studijních oborů

Přijímací řízení je bezplatné. Neověřují se při něm znalosti, ale motivace a předpoklady ke studiu zvoleného oboru či programu.

 

Skládá se ze dvou částí – písemné a ústní: v rámci písemné části je studentům předložen text, vyňatý z odborné publikace z oblasti managementu, podnikání, řízení lidských zdrojů, ekonomie, marketingu aj. Studenti následně předložený text prostudují a odpovídají na otázky vztahující se k němu. Smyslem je projevit schopnost kritického čtení a uvažování, tedy schopnosti důležité pro studium zvoleného oboru. Poté studenti absolvují ústní část – přijímací pohovor, který je veden zástupcem managementu či vedení školy. Cílem ústního přijímacího pohovoru je zjistit předpoklady ke studiu a cíle každého jednotlivce v oblasti vzdělávání a seberozvoje.


V Brně i v Praze probíhá přijímací řízení do konce září (v případě naplnění max. kapacity je ukončeno dříve) ve vybraných termínech každý měsíc (v přihlášce jsou uvedeny nejbližší vypsané termíny). Přijímací řízení lze absolvovat již před maturitou a maturitní vysvědčení doplnit až po úspěšném absolvování.

 

Skládá z následujících kroků:

1. Vyplnění přihlášky ke studiu
2. Absolvování písemné části a přijímacího rozhovoru
3. Uzavření smlouvy o studiu
4. Uhrazení školného za 1. ročník
5. Zápis ke studiu

6. Test z češtiny (týká se zahraničních studentů)

 

Přihláška ke studiu

On-line přihlášku ke studiu naleznete zde. Poslední termín pro podání přihlášky ke studiu bakalářských oborů v prezenční formě pro akademický rok 2017/2018 je 29. září 2017. V případě naplnění maximální kapacity oborů může dojít k ukončení přijímacího řízení dříve.


Přijímací pohovor

Termín konání v Brně, Praze - vybrané termíny každý měsíc, viz. přihláška ke studiu.

 

Přijímací pohovor lze absolvovat i během Dnů otevřených dveří, ale je nutné se přihlásit minimálně 3 dny předem. Na námi určené termíny přijímacího řízení (konkrétní termíny jsou uvedeny v online přihlášce) je nutné se přihlásit nejpozději 1 den předem.

 

Pokud Vám termíny nesedí, nevadí! Domluvte si individuální návštěvu školy v den, který Vám bude vyhovovat!

Kontaktujte naše studijní oddělení, pokusí se vám vyjít maximálně vstříc!

 

Místo konání
Brno - vysoká škola NEWTON College, Rašínova 103/2, 602 00 Brno. NEWTON College na mapě

Praha - vysoká škola NEWTON College, Václavské náměstí 11, 110 00, Praha 1. NEWTON College na mapě

 

Podmínky pro účast na přijímacím rozhovoru
Pro účast na přijímacím rozhovoru je zapotřebí:

  • řádně vyplnit přihlášku ke studiu
  • odevzdat 2 fotografie o rozměrech 4,5 x 3,5 cm
  • mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas
  • přinést originál nebo notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení k nahlédnutí, je-li maturita již vykonána

 

Přijímacího řízení se mohou uchazeči o studium na NEWTON College zúčastnit i před vykonáním maturitní zkoušky. V případě úspěšného přijímacího řízení bude jejich přijetí vázáno na oznámení o výsledku maturitní zkoušky a předložení maturitního vysvědčení k nahlédnutí.

 

Obsah přijímacího pohovoru
Přijímací rozhovor vedou vyučující nebo zástupci vedení NEWTON College a je zaměřen na motivaci uchazeče ke studiu a ověření studijních předpokladů.

 

Výsledky přijímacího řízení
Uchazeči obdrží písemné oznámení o výsledcích přijímacích rozhovorů do 14ti pracovních dnů po termínu přijímacího rozhovoru a to e-mailem.

 

Smlouva o studiu

Podmínkou pro provedení zápisu, kterým se uchazeč stává studentem NEWTON College, je podpis smlouvy o studiu.

 

Školné za 1. ročník

Školné se platí v termínu uvedeném v podepsané smlouvě o studiu hotově na pokladnu NEWTON College nebo s využitím následujícího bankovního spojení:

 

Název účtu: NEWTON College, a. s.
Adresa banky: Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1
Číslo účtu pro platební styk v rámci KB: 275832990257/0100
Číslo účtu pro platební styk z jiné banky: 27-5832990257/0100

Údaje pro mezinárodní platební styk:
IBAN: CZ0501000000275832990257
SWIFT: KOMBCZPPXXX

 

Zápis ke studiu

Studentem NEWTON College se uchazeč stane až dnem zápisu, který probíhá během setkání studentů 1. ročníku (tzv. Nultý týden) na konci září každého roku. Druhou možností je provést zápis na studijním oddělení NEWTON College v prvním týdnu výuky, tj. v prvním týdnu října každého roku.

 

Maximální počet přijímaných studentů

NEWTON College v Brně 300, NEWTON College v Praze 200.

 

Vaše případné dotazy zodpoví studijní oddělení NEWTON College na telefonu +420 542 513 410 nebo mailem na adrese studijni@newtoncollege.cz.

 

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email