Stipendia

Stipendia

Prospěchové stipendium na NEWTON College pro AR 2015/2016

Prospěchové stipendium je určeno studentům prezenční formy studia 1. a 2. ročníku všech bakalářských oborů. Prospěchem se rozumí výsledky dosažené u zkoušek a klasifikačních zápočtů a je měřen jako aritmetický průměr klasifikačních ohodnocení všech vykonaných zkoušek a klasifikačních zápočtů zapsaných předmětů za uplynulý akademický rok.

 

Výše prospěchového studia je stanovena jednotně bez ohledu na studijní obor takto:

Dosažený průměrný prospěch za rok

Výše přiznaného stipendia

1,00

30.000,- Kč

1,01 -  1,10

15.000,- Kč

1,11 - 1,20

7.500,- Kč

 

 

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium je určeno studentům bakalářských studijních oborů v prezenční formě studia, kteří nemají místo trvalého pobytu na území okresu Brno-město a nepřekročili standardní dobu studia. Na základě žádosti studenta se přiznává toto stipendium ve výši 540 Kč na každý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia, kromě měsíců červenec a srpen.

 

Sociální stipendium

Nárok na sociální stipendium má student, jemuž vznikl nárok na přídavek na dítě podle zákona. Stipendium ve výši 1620 Kč se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce.

Dokumenty:

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email