Studijní plán oboru Management se zaměřením na psychologii, Specializace: Psychologie pro manažery

Pro studijní obor Management se zaměřením na psychologii, který klade velký důraz na psychologické předměty zasazené do systému ekonomicko-manažerských znalostí, máme platnou akreditaci MŠMT do 31. října 2017. Pro příští akademický rok 2016/17 připravujeme jeho revitalizaci a vznik nového perspektivního oboru s širokým uplatněním: Management lidských zdrojů, na který se můžete hlásit již nyní.

Stejně jako u oboru Management se zaměřením se budete při studiu intenzivně věnovat managementu a psychologii aplikované do manažerské praxe, zároveň však získáte i všeobecné znalosti z ekonomie a práva. Tuto kombinaci pokládáme na NEWTON College za ideální mix pro každého moderního manažera.

 

Vybírat můžete ze dvou specializací, jež přinášejí do studia ještě větší profilaci do praxe a obohacují ho o znalosti a dovednosti z příslušných profesních oblastí.

 

Specializace oboru Management lidských zdrojů:

Psychologie pro manažery  - Více informací o oboru a specializaci včetně studijního plánu.

Podniková personalistika - Více informací o oboru specializaci včetně studijního plánu.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email