Vzorový studijní plán oboru Marketing a Brand management

1. semestr

2. semestr

Úvod do studia a specializací
Psychologie pro manažery
Marketing
Mikroekonomie
Podniková ekonomika I.
Matematické metody a statistika
Anglický jazyk

 

Filosofie pro manažery
Management
Makroekonomie
Právo pro manažery
Podniková ekonomika II

Úvod do brand managementu

Anglický jazyk

 

3. semestr

4. semestr

Management lidských zdrojů I.
Účetnictví (pro manažery)
Strategický management
Interkulturální management a globalizace*
Role značek ve spotřebitelském chování

Volně volitelný předmět

Anglický jazyk

Studijní praxe (část 1)
Projektový management
Produktový brand a brand služeb
Integrovaná marketingová komunikace

Volně volitelný předmět

Anglický jazyk

 

5. semestr

6. semestr

Bakalářský seminář
Studijní praxe (část 2)
Budování osobního brandu
Komunikační a prezentační dovednosti
Sociální a politické systémy

Volně volitelný předmět

 

 

Volně volitelné předměty:

  

 

Praktické manažerské techniky
Volně volitelný předmět
Volně volitelný předmět
Bakalářská práce

Státní závěrečná zkouška

 

 

 

Vedení mediálních kampaní

Autorské a mediální právo

Světové značky a jejich cesty k úspěchu

Kognitivní psychologie

Corporate identity

 

 

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email