Vzorový studijní plán oboru Mediální management

1. semestr

2. semestr

Úvod do studia a specializací
Psychologie pro manažery
Marketing
Mikroekonomie
Podniková ekonomika I.
Matematické metody a statistika
Anglický jazyk

 

Filosofie pro manažery
Management
Makroekonomie
Právo pro manažery
Podniková ekonomika II

Vývoj médií a mediálního prostředí

Anglický jazyk

 

3. semestr

4. semestr

Management lidských zdrojů I.
Účetnictví (pro manažery)
Strategický management
Interkulturální management a globalizace*
Ekonomika mediálního trhu
Anglický jazyk

Studijní praxe (část 1)
Projektový management
Nová média a sociální sítě
Integrovaná marketingová komunikace
Anglický jazyk

5. semestr

6. semestr

Bakalářský seminář
Studijní praxe (část 2)
Trendy globalizovaných médií
Komunikační a prezentační dovednosti
Sociální a politické systémy

 

 

Volně volitelné předměty:

 

 

Praktické manažerské techniky
Volně volitelný předmět
Volně volitelný předmět
Bakalářská práce

Státní závěrečná zkouška

 

 

Marketingové a mediální výzkumy  a analýzy

Autorské a mediální právo

Výroba a šíření mediálních obsahů

 

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email