Vědomá komunikace

Umění mezilidských vztahů

Co se naučím?

 • vědomě naslouchat a tvořivě odpovídat
 • naladit se a vést svého partnera (umění empatie)
 • vymezit své hranice a přitom být laskavý (umění říkat ne - asertivita)
 • dávat tvořivou zpětnou vazbu a pěstovat ve vztahu to dobré (ocenění).

 

Témata:

1) Principy vědomé komunikace (19.4.2017)

 

 • Tři kroky tvořivé vědomé komunikace (formulace záměru, vytvoření prostoru, tvořivá odpověď).
 • Hierarchie potřeb dle A. Maslowa. Pojmenovávání a vyjadřování potřeb.
 • Tréning pozornosti (mindfulness) a rozvoj kapacity přijímat, naslouchat a porozumět.
 • Klíčové dovednosti partnerské komunikace (popis, Já výrok, empatická reakce, spoluúčast, ocenění).

 

2) Asertivita a empatie – umění vazby (26.4. 2017)


 • Empatie jako základ pro efektivní spolupráci (oxytocin, zrcadlové neurony). Nácvik rozvoje empatického jednání (naslouchání, sladění a synchronizace,empatická reakce).
 • Asertivita (umění říkat ne); rozvoj schopnosti nastavit hranice, být pravdivý a přitom laskavý.

 

3) Harmonická spolupráce (3.5. 2017)

 

 • Principy efektivní spolupráce (záměr, sladění,rozvoj důvěry, zpětná vazba).
 • Nácvik konstruktivní zpětné vazby, pozitivní oceňování a selective catering.
 • Zakončení kurzu a reflexe.

 

 

Lektor: Ing. Radim Kudělka

Místo: NC Brno

Skupina : 7-12 účastníků

Termín: 19. 4., 26. 4. a 3. 5. 2017

Cena: pro studenty a absolventy NEWTON College: 1 kurz = 500 Kč, balíček všech 3 kurů = 1200 Kč


Rádi byste se přihlásili?

Pro více informací a přihlášky kontaktujte projektovou manažerku Mgr. Veroniku Koleňákovou; T: +420 542 513 416, veronika.kolenakova@newtoncollege.cz .


Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email