Vzorový studijní plán oboru Digitální marketing (NC Premium)

Vzorový studijní plán oboru Digitální marketing (NC Premium)

1. semestr

2. semestr

Úvod do studia a specializací

Matematické metody a statistika

Marketing I.

Mikroekonomie

Podniková ekonomika I.

Matematické metody a statistika

Anglický jazyk

 

Filosofie pro manažery

Management

Makroekonomie

Právo pro manažery

Integrovaná marketingová komunikace

Proces tvorby webových stránek

Anglický jazyk

3. semestr

4. semestr

Management lidských zdrojů I.

Účetnictví (pro manažery)

Strategický management

Tvorba mediální strategie

E-commerce

Volně volitelný předmět

Anglický jazyk

Studijní praxe (část 1)

Vedení mediálních kampaní

Sociální média a on-line kampaň

Marketingové a mediální výzkumy a analýzy

Volně volitelný předmět

Anglický jazyk

5. semestr

6. semestr

Bakalářský seminář

Studijní praxe (část 2)

Content marketing

Efektivita on-line reklamy

Příprava výkonnostních kampaní

Volně volitelný předmět

 

 

Volně volitené předměty:

 

 

 

 

 

Trendy digitálního marketingu

Volně volitelný předmět

Volně volitelný předmět

Bakalářská práce

Státní závěrečná zkouška

 

 

 

User Experience a UX Design

Kognitivní psychologie

Digitální a webová analytika

Autorské a mediální právo

Konkurenceschopnost kreativní reklamy

Budování osobního brandu

 

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.


 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email