Vzorový studijní plán oboru Mediální management (NC Premium)

Vzorový studijní plán oboru Mediální management (NC Premium)

1. semestr

2. semestr

Úvod do studia a specializací

Psychologie pro manažery

Marketing

Mikroekonomie

Podniková ekonomika I.

Matematické metody a statistika

Anglický jazyk

 

Filosofie pro manažery

Management

Makroekonomie

Právo pro manažery

Vývoj médií a mediálního prostředí

Marketingové a mediální výzkumy a analýzy / Základy novinářské práce

Anglický jazyk

3. semestr

4. semestr

Management lidských zdrojů I.

Účetnictví (pro manažery)

Strategický management

Ekonomika mediálního trhu

Výroba a šíření mediálních obsahů / Autorské a mediální právo

Volně volitelný předmět

Anglický jazyk

Studijní praxe (část 1)

Vedení mediálních kampaní

Politologie a politická komunikace

Propaganda, fake news a kritické myšlení

Volně volitelný předmět

Anglický jazyk

5. semestr

6. semestr

Bakalářský seminář

Studijní praxe (část 2)

Tvorba mediální strategie

Nová média a sociální sítě

Krizové a extrémní zpravodajství a publicistika

Volně volitelný předmět

 

 

Volně volitelné předměty:

 

 

 

 

 

Trendy globalizovaných médií

Volně volitelný předmět

Volně volitelný předmět

Bakalářská práce

Státní závěrečná zkouška

 

 

 

Management MM obsahů / formátů

Rétorika, moderace a mediální prezentace

PR a Lobbying

Mediální aspekty hybridní války

Sociální a politické systémy

 

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.


 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email