Studijní obor Globální podnikání a management

Globální podnikání a management

 

Náplň oboru

Náplní oboru Globální podnikání a management je příprava pro výkon manažerských funkcí a zvládnutí znalostí a dovedností potřebných pro zahájení vlastního podnikání. Studium kombinuje vysokoškolskou teoretickou výuku, praktické semináře, manažerský výcvik a praxi v reálném firemním prostředí. Zvláštní důraz je kladen na výchovu k manažerskému myšlení a trvalé potřebě osobního rozvoje podnikatele – manažera.

Jaké znalosti a dovednosti získáte?

ekonomické vzdělání odpovídající bakalářskému studiu   
znalost globálních trendů v podnikání, řízení firem a institucí  
principy projektového a systémového myšlení a schopnost aplikovat je v praxi
- komunikační a prezentační schopnosti
- zkušenosti s týmovou prací
- schopnosti motivace týmu a seberozvoje
- management firemních systémů
- schopnost získávat, třídit a využívat informace pro dosahování cílů
Absolventi oboru Globální podnikání a management nachází uplatnění především v následujících oblastech:
- samostatné podnikání
- ekonomika a podnikové finance
- obchod
- marketing
- public relations a komunikace
Nedílnou součástí studijního programu je praxe
Po celou dobu studia na NEWTON College budete absolvovat pracovní stáže, které Vám při vstupu na trh práce zajistí náskok před konkurencí. Spolu s vysokoškolským diplomem obdržíte certifikát o absolvovaných praxích, který se stane součástí vašeho profesního životopisu a získáte tak velký náskok před ostatními vrstevníky.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email