Akademická rada

Složení Akademické rady NEWTON College

PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.
vedoucí Ústavu humanitních věd, NEWTON College, a.s.

 

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
vedoucí katedry národního hospodářství, Právnická fakulta Brno

 

doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D., Ph.D.

1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova

 

Ing. Alfred Brunclík

WEINBERG s.r.o.

 

Ing. Josef Burda
interní auditor Ústavního soudu ČR

předseda finančního výboru zastupitelstva města Brna

 

Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Podnikatelská fakulta, Vysoké učení technické v Brně

 

Ing. Libor Hájek

prezident společnosti, ELTODO EG, a.s.

 

prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
vyučující, NEWTON College, a.s.

Ing. Radek Kliment, Ph.D., MBA
předseda představenstva, Medicon a.s.

 

Ing. Jiří Koleňák, Ph.D.

vyučující, NEWTON College, a.s.

vyučující, VUT

 

doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

vyučující, NEWTON College, a.s.

vyučující, VUT

 

Ing. Libor Laichman

místopředseda představenstva, NEWTON Management, a.s.

 

Ing. Milan Lindner, Ph.D.

místopředseda představenstva, NEWTON College, a.s.

místopředseda představenstva, NEWTON Solutions Focused, a.s.

 

PhDr. Mgr. Jiří Malý, Ph.D.

ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

 

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
vedoucí Katedry měnové teorie a praxe, Vysoká škola ekonomická Praha
předseda výkonné rady časopisu Politická ekonomie

 

Ing. Vladimír Měkota
ředitel rozvoje systému řízení a strategie ICT, Vítkovice, a.s.

 

MUDr. Jan Mojžíš
rektor a předseda představenstva NEWTON College, a.s.

předseda představenstva a hlavní konzultant NEWTON Solutions Focused, a.s.

předseda dozorčí rady, NEWTON Holding, a.s.

 

prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

prorektor pro vzdělávací činnost a vedoucí Ústavu managementu, NEWTON College, a.s.

 

PhDr. Barbora Pánková
vyučující, NEWTON College, a.s.
konzultant NEWTON Solutions Focused, a.s.

 

Ing. Petr Papoušek

generální ředitel, NATE, a. s.

 

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
vyučující, NEWTON College, a.s.
vyučující, Škoda Auto Vysoká škola

 

Ing. David Průdek, MBA
člen představenstva, NEWTON College, a.s.
akcionář, NEWTON Business Developlment, a.s.

 

Ing. Vladimír Schmalz
člen zastupitelstva hl. města Prahy

Ing. Miroslav Šafařík
manažer projektů, ČSOB, a.s.

 

doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

prorektor pro výuku, Škoda Auto Vysoká škola

 

Mgr. Petr Šedý
předseda představenstva, NEWTON Management, a. s.

 

prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D.
víceguvernér ČNB

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email