Akademická rada

Složení Akademické rady NEWTON College

PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.
vedoucí Ústavu humanitních věd, NEWTON College, a.s.

 

doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D., Ph.D.

1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova

 

Ing. Alfred Brunclík

WEINBERG s.r.o.

 

Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

fakulta  podnikatelská Vysoké učení technické v Brně

 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

předseda představenstva Nemocnice Strakonice a.s.

 

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

akademie managementu a eko, s.r.o. Zlín

 

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA

vyučující NC, prokertor pro strategii a rozvoj

 

assoc. Prof., PhDr.Mariola Krawczyková, PhD

děkanka WSM Karviná

 

doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

vyučující NC, vyučující VUT


Ing. Milan Lindner, Ph.D.

vyučující NC

 

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

vedoucí katedry měnové teorie a praxe VŠE, předseda výkonné rady časopisu Politická ekonomie

 

Ing. Vladimír Měkota

ředitel rozvoje systému řízení a strategie ICT Vítkovice, a.s.

 

MUDr. Jan Mojžíš

rektor a místoředseda představenstva NC


prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

vyučující NC

 

PhDr. Mgr. Barbora Pánková

vyučující NC, konzultant NSF


Ing. Miroslav Šafařík

předseda představenstva NC

 

doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.

prorektor pro výuku, Vysoká škola Škoda Auto Mladá Boleslav


prof. RNDr. Ing. Ludomír Šlahor, CSc.

vedoucí ústavu managementu, garant studijního programu


prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.

viceguvernér ČNB, vedoucí ústavu ekonomie NC

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email