Aktuální výzvy

Přehled aktualních výzev

Vyhlášení výzev v r. 2016 rámcového programu HORIZON 2020

Jedná se o rámcový program pro výzkum a inovace EU

 

Více informací a souhrnný přehled výzev na http://www.h2020.cz/cs/spolecenske-vyzvy a http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 

Vyhlášení výzev v r. 2016 v rámci programu Erasmus+

Jedná se o program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014-2020.

Výzva v českém jazyce je ke stažení ze stránek Evropské komise na stánkách http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm

Výzvy v rámci programu Jean Monnet Activities 2016 naleznete na https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2016_en

 

Visegrad Fund

Visegrádský fond je financován vládami zemí Visegrádské čtyřky. Má podpořit běžné kulturní, vědecké a vzdělávací projekty, cestování mladých lidí a také turistický ruch. Proto může nabídnout podporu prostřednictvím diferencovaných grantů a různých variant stipendijních systémů. Mezi příjemci z fondu jsou především nevládní organizace, instituce, školy a univerzity, studenti a umělci.

Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně v březnu a v září. Více informací na http://visegradfund.org

Termín pro podání:

Small Grants do 1. 3. 2016

Standard Grants do 15. 3. 2016

Strategic grants do 1. 4. 2016

 

GAČR - Grantová agentura ČR

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Grantové agentury České republiky.

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017.

Soutěžní lhůta začíná 16. 2. 2016.

Návrhy projektů je možné podávat do 30. 3. 2016.

Více informací: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2017/

 

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017.

Soutěžní lhůta začíná 16. 2. 2016.

Návrhy projektů je možné podávat do 30. 3. 2016.

Více informací: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty-2017/

 

TAČR – Technologická agentura ČR

více informací na www.tacr.cz

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020 je v gesci Ministerstva mládeže a tělovýchovy v ČR a umožňuje čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Více informací o programu včetně harmonogramu výzev a textů jednotlivých výzev naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

 

MŠMT vyhlásilo nové relevantní výzvy v OP VVV.

Texty jednotlivých výzev naleznete na následujícím odkazu http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy.

 

 

 

ARCHIV - Vyhlášení výzev v r. 2015

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email