ARCHIV - Vyhlášení výzev v r. 2015

Výzvy, které již proběhly.

Vyhlášení výzev v r. 2015 rámcového programu HORIZON 2020

Jedná se o rámcový program pro výzkum a inovace EU

Více informací a souhrnný přehled výzev na http://www.h2020.cz/cs/spolecenske-vyzvy a http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 

Vyhlášení výzev v r. 2015 v rámci programu Erasmus+

Jedná se o program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014-2020.
Výzva v českém jazyce je ke stažení ze stránek Evropské komise na stánkách http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm

 

Mezinárodní visegrádský fond

Visegrádský fond je financován vládami zemí Visegrádské čtyřky. Má podpořit běžné kulturní, vědecké a vzdělávací projekty, cestování mladých lidí a také turistický ruch. Proto může nabídnout podporu prostřednictvím diferencovaných grantů a různých variant stipendipendijních systémů: Mezi příjemci z fondu jsou především nevládní organizace, instituce, školy a univerzity, studenti a umělci.

Termíny pro podávání žádostí jsou každoročně v březnu a v září.

Více informací na http://visegradfund.org

 

Vyhlášení veřejné soutěže – STANDARDNÍ PROJEKTY

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Grantové agentury České republiky. Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 16. 2. 2015 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty, GC – Mezinárodní projekty a GJ - Juniorské granty. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 31. 3. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2016.

Více informací naleznete na www.gacr.cz.

 

Aplikovaný výzkum

TA ČR – Technologická agentura ČR

OMEGA - program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje

Termín vyhlášení nové výzvy – 14. 5. 2015

více informací na http://www.tacr.cz

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email