EUROPEAN FISCAL DIALOG

Odborná konference

European Fiscal Dialog – II. ročník


Fiskální a měnová politika: mezi Skyllou a Charybdou?“


20. 05. 2016  ■  II. ročník ■ CERGE-EI  ■  Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1

 

Téma: Fiskální a měnová politika: mezi Skyllou a Charybdou?

Kdy: 20. 05. 2016

Kde: CERGE-EI, Politických vězňů 936/7, Praha

Vstupné: pro účastníky bez příspěvku je vstup zdarma


Vztahy mezi fiskální a měnovou politikou připomínající v mnohém metaforu o Skylle a Charybdě jsou předmětem jak teoretické diskuse, tak i rozhodování o jejich praktické realizaci. Druhý ročník Evropského fiskálního dialogu se zaměří na tyt dvě politiky a na jejich vzájemné vztahy.

 

První ročník této konference v roce 2015 založil tradici kontinuální výměny názorů nejen mezi výzkumníky, ale též i směrem k tvůrcům a vykonavatelům fiskální politiky. Národní specifika vytváří specifické případy, avšak jednotná dikce EK v této oblasti je výzvou pro akademickou a decizní sféru na národní úrovni k hledání společných postupů. Členové vědeckého výboru konference jsou předními odborníky na tuto oblast a jsou zárukou kvalitní organizace a průběhu konference.

 

Druhý ročník Evropského fiskálního dialogu vytvoří podmínky k aktivní participaci domácích a zahraničních účastníků v rámci dvou sekcí. Propagaci a popularizaci těchto názorů poslouží recenzovaný sborník příspěvků, který bude kompletován podle zásad Thomson Reuters.


Více zde: http://www.efid.cz/

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email