Institut evropské integrace

Zaměření výzkumné činnosti a složení řešitelského týmu

Krokem k naplňování koncepce vědeckovýzkumné činnosti na NEWTON College, a.s. bylo založení Institutu evropské integrace jako vědeckopedagogického pracoviště, jehož posláním je zkoumat problematiku integračních a globalizačních procesů v jejich vazbě na postavení ČR v mezinárodních ekonomických vztazích. Institut byl zřízen rozhodnutím rektora v souladu s usnesením představenstva, jeho činnost se řídí obecnými předpisy a vnitřními předpisy NEWTON College, a.s.

 

Výzkumná činnost Institutu je zaměřena především na analýzu změn institucionálního rámce, k nimž dochází v České republice v souvislosti s jejím členstvím v Evropské unii a v evropské unii samotné v souvislosti s globalizačními a regionalizačními procesy, rozbor vlivu těchto změn na konkurenceschopnost České republiky v evropském a světovém měřítku a na její postavení v mezinárodních ekonomických vztazích a identifikaci prostoru ponechaného národním státům pro optimalizaci institucionálního rámce s ohledem na jejich tradice, zvyklosti či specifika vývoje.

Výzkumná činnost řešitelského kolektivu Institutu je financována z rozpočtu NEWTON College, a.s., z prostředků řešiteli získaných domácích i mezinárodních grantů na vědecké, vědecko-publikační, vědecko-expertizní a vědecko-pedagogické projekty a z dalších finančních zdrojů. Institut je řešitelským pracovištěm projektu MŠMT „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“.

 

Pracovníci Institutu evropské integrace

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email