Odborný časopis

Recenzovaný čtvrtletník Scientia et Societas

S cílem vytvořit prostor pro publikaci výsledků výzkumných projektů a informovat širší odbornou veřejnost o výsledcích vědeckovýzkumné činnosti byl kolegiem rektora a představenstvem (dne 6. 7. 2005) schválen návrh na založení odborného recenzovaného časopisu Scientia et Societas – časopis pro společenské vědy a management.

 

V roce 2011 vychází již sedmý ročník časopisu. Vydavatelem časopisu byla v letech 2005-2006 NEWTON College, a.s., od počátku roku 2007 se vydavatelem stalo nakladatelství NEWTON Books, a.s. Periodicita časopisu je čtvrtletní. Časopis je řízen dvanáctičlennou redakční radou, v níž působí 7 externistů zastupujících vědeckou obec, 2 členové vedení školy a 3 členové představenstva NEWTON College, a.s. Od roku 2011 je vydavatelem časopisu opět NEWTON College, a.s.


Rozhodnutím Rady pro výzkum a vývoj ze dne 20. 6. 2008 byl časopis Scientia et Societas zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

 

Více o Scientia et Societas

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email