Podané projekty

Podané projekty v roce 2016

Datum podání: 23. 3. 2016

Program: Grantová agentura České republiky

Výzva: Standardní projekty

Panel: P402 – Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonometrie (mimo finanční ekonometrie), kvantitativní metody v ekonometrii

Název projektu: Analýza a hodnocení dopadů kurzového závazku na regionální rozvoj v České republice sektorovým přístupem

Uchazeč:  NEWTON College

Spoluuchazeč: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.

Hlavní řešitel: prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. et Ph.D.

 

Datum podání: 24. 2. 2016

Program: Erasmus + Jean Monnet 2016

Název výzvy: EAC-A04-2015

Název projektu: Network for European Fiscal Dialog

Číslo projektu: 574974-EPP-1-2016-1-CZ-EPPJMO-NETWORK

Koordinátor:  NEWTON College

Hlavní řešitel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

5 partnerů projektu: Slovensko (Univerzita Mateja Bela), Polsko (Warsaw School of Economics), Maďarsko (HETFA, Research Institute), Chorvatsko (Institute of Public Finance, University of Zagreb).

Podané projekty v roce 2015

Datum podání: 29. 6. 2015

Program: TAČR

Název výzvy:  3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA

Název projektu: Heterogenita obyvatelstva ČR staršího 50 let a aktivní stárnutí

Číslo projektu: TD03000310

Koordinátor a hlavní příjemce: NEWTON College

Předkladatel: Prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

Partner projektu: VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, V.V.I.

 

Datum podání: 1. 4. 2015

Program: Grantová agentura České republiky

Výzva: Standardní projekty

Panel: Společenské a humanitní vědy

Číslo panelu: P407 - Psychologie, pedagogika

Název projektu: Etické aspekty manažerského rozhodování

Číslo projektu: GA16-24345S

Žadatel:  NEWTON College

Hlavní řešitel: PhDr. Ivana Poledňová CSc.

 

Datum podání: 26. 3. 2015

Program: Erasmus + Jean Monnet 2015

Název výzvy: EAC-A04-2014

Název projektu: European Fiscal Dialog

Číslo projektu: 565364-EPP-1-2015-1-CZ-EPPJMO-NETWORK

Koordinátor:  NEWTON College

Hlavní řešitel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

7 partnerů projektu: Slovensko (Univerzita Mateja Bela), Polsko (Warsaw School of Economics), Maďarsko (HETFA, Research Institute), Řecko (University of Athens), Chorvatsko (Institute of Public Finance), Rumunsko (Danubius University Galati), Litva (University of Latvia)

 

 

Podané projekty v roce 2014

Datum podání: 23.6.2014
Program: TAČR
Výzva: 1. veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji o podporu od roku 2015-2017
Název výzvy: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Název projektu: Odborná metodika psychosociální pomoci a doprovodná mapa kritických oblastí pro humanitární jednotky ČČK
Číslo projektu: TH01010260
Koordinátor a hlavní příjemce: NEWTON College
Předkladatel: Prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.
Partner projektu: ČČK

 

Datum podání: 3. 6. 2014
Program: Horizon 2020
Výzva: EURO-2-2014: Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Structures for Europe
Název výzvy:  The European growth agenda
Název projektu: The economic recovery and public finances in the EU countries in the Central Europe, the Balkans and the Baltics
Číslo projektu: 649455
Koordinátor:  NEWTON College
Hlavní řešitel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
11 partnerů projektu: Slovensko (Univerzita Mateja Bela), Polsko (Warsaw School of Economics), Maďarsko (HETFA, Research Institute), Slovinsko (University of Ljubljana), Řecko (University of Athens), Chorvatsko (Institute of Public Finance), Rumunsko (Danubius University Galati), Bulharsko (University of National and World Economy); Lotyšsko (University of Latvia), Litva (Kaunas University of Technology) a  Estonsko (Institute of Baltic Studies)

 

Datum podání: 14. 4. 2014
Program: Visegrad Fund
Výzva: Strategic Grants
Název výzvy: 25th Anniversary of the Democratic Changes in Central Europe
Název projektu: Analysis of the impact of the crisis on public finance of the V4 as a way of effective fiscal policy
Číslo projektu: 31410002
Koordinátor: NEWTON College
Hlavní řešitel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
3 partneři projektu: Slovensko (Univerzita Mateja Bela), Polsko (Warsaw School of Economics), Maďarsko (HETFA, Research Institute)

 

Datum podání: 14. 4. 2014
Program: Visegrad Fund
Výzva: Strategic Grants
Název výzvy: 25th Anniversary of the Democratic Changes in Central Europe
Název projektu: 25 Years of Public Administration Development and Reforms in the Visegrad Region - Countries and What Will the Future Bring
Koordinátor: Ekonomicko-správní fakulta MU Brno
Partner: NEWTON College -  prof. Ing. B. Hamerníková, CSc.

 

Datum podání: 8. 4. 2014
Program: Grantová agentura České republiky
Výzva: Standardní projekty
Panel: Společenské a humanitní vědy
Číslo panelu: P403 / Podnikové vědy, finance, administrativa, správa
Název projektu: The potential of public finance and economic growth through lenses of fiscal consolidation
Číslo projektu: GA15-14373S
Žadatel:  NEWTON College
Hlavní řešitel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

 

Podané projekty v roce 2013

Fiskální decentralizace v ČR: legislativní kompetence vs disponibilní prostředky na jejich realizaci
Navrhovatel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Spolupracovníci: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., Ing. Milan Lindner, Ph.D., doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D., Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
Poskytovatel grantu: Technologická agentura ČR
Příjemce grantu: NEWTON College, a. s.
Doba řešení: 2014-2015

 

 

Paradigma teorie veřejných financi versus anomálie ekonomického vývoje v době systemické krize
Navrhovatel: prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Spolupracovníci: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., Ing. Milan Lindner, Ph.D., doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D., Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
Poskytovatel grantu: Grantová agentura ČR
Příjemce grantu: NEWTON College, a. s.
Doba řešení: 2014-2016

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email