Publikace

.

Schválením Radou pro výzkum, vývoj a inovace byla dne 28. června 2013 NEWTON College, a.s. zařazena na seznam výzkumných organizací – Fáze 1. Pro soukromou vysokou školu lze splnění podmínek pro získání statutu výzkumná organizace považovat za úspěch. Jde však jen o počáteční krok při naplňování cílů vědeckovýzkumné činnosti.

 

V této souvislosti rozhodlo vedení školy o realizaci celé řady aktivit, jak např. soutěže o podporu projektů IGA NEWTON College, a.s., studentská odborná soutěž, soutěž o nejlepší odbornou publikaci pro interní a externí pedagogy NEWTON College, a.s.

 

Zároveň probíhá Evidence publikační a vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků NEWTON College, a.s.

 

Více informací naleznete v sekci věda a výzkum.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email