Řešené projekty

Přehled aktuálně řešených vědecko-výzkumných projektů tvůrčích pracovníků NEWTON College:

 

"Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace" (fáze udržitelnosti projektu)

Řešitel: PhDr. Jiří Malý, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Karel Mráček, CSc., Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D., Ing. Ivana Dostálová

Poskytovatel dotace: MŠMT ČR, OP VK – 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příjemce dotace: NEWTON College, a.s.

 

Doba řešení: 2009-2012 (projekt financován z OP VK), 2012-2017 (udržitelnost projektu)

Internetové stránky projektu: http://www.eu-vyzkum.eu

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email