Ukončené projekty

Přehled ukončených vědecko-výzkumných projektů tvůrčích pracovníků NEWTON College

 

 

"Teoretické a metodologické aspekty institucionální podpory podnikání"

Řešitel: doc. Ing. Antonín Malach, CSc.
Spoluřešitelé: rozsáhlý autorský kolektiv
Zadavatel: Grantová agentura AV ČR
Institucionální příjemce grantu: Masarykova univerzita, Brno (2003-2004) a NEWTON College (2005)
Doba řešení: 2003-2005

 

"Vliv proměn institucionálního rámce EU na konkurenceschopnost české ekonomiky"
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Zadavatel: Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Individuální grant
Doba řešení: 2005-2006

 

"Teorie reálné konvergence a její implikace pro ČR"
Řešitel: Ing. Jan Kubíček
Zadavatel: Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Individuální grant
Doba řešení: 2005

 

"Multilateral Rules on Investment and Trade“

V roce 2005 se vysoká škola NEWTON College zapojila do řešení dlouhodobého mezinárodního výzkumného projektu „Multilateral Rules on Investment and Trade“, který je součástí velkého mezinárodního výzkumného projektu „International Trade Regulation: From Fragmentation to Coherence“. Projekt realizuje centrum mezinárodního výzkumu, vědy a studií v oblasti mezinárodního obchodu, ekonomie a práva World Trade Institute (WTI) v Bernu ve Švýcarsku.

 

"Fenomén dobývání renty zájmovými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí"
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitelé: PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc., Ing. Ivana Dostálová, doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc.
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Institucionální příjemce grantu: VŠE, Praha
Doba řešení: 2005-2008


"Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé"

Řešitel: prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Spoluřešitelé: doc. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Ph.D.
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Institucionální příjemce grantu: VŠE, Praha
Doba řešení: 2006-2008

 

"Institucionální rámec Evropské unie a jeho vliv na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí"
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitelé: PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc. a doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc.
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Institucionální příjemce grantu: VŠE, Praha
Doba řešení: 2006-2008

 

"Analýza kvality podnikatelského prostředí, podpory inovačních aktivit a podpory exportu v ČR"
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitelé: PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc.
Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Institucionální příjemce grantu: VŠE, Praha
Doba řešení: 2005-2007

 

"Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti"
Řešitel: prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
Spoluřešitelé: Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, M.A.
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Institucionální příjemce grantu: CESES, FSV
Doba řešení: 2004-2007

 

"Efekty státní pomoci v procesu ekonomické transformace"
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitelé: Ing. Alena Zemplinerová, CSc., PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc.
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Institucionální příjemci grantu: VŠE, Praha a Národohospodářský ústav AV ČR
Doba řešení: 2003-2005

 

"Economic Transition and EU Accession in the Czech Republic: Sharing Experience"
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitelé: PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc., Ing. Ivana Dostálová, doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc. a Dr. Jana Sereghyová, DrSc.
Zadavatel: UNDP
Institucionální příjemce grantu: VŠE, Praha
Doba řešení: 2004-2005

 

"Reakční funkce centrální banky a vlády v procesu obnovy makroekonomické rovnováhy (simulace modelu malé otevřené ekonomiky)"
Řešitel: prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Spoluřešitelé: Doc. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Ph.D.
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Institucionální příjemce grantu: VŠE, Praha
Doba řešení: 2003-2005

 

"Analýza faktorů ovlivňujících kvalitu podnikatelského prostředí a postavení zemí v multikriteriálních hodnoceních konkurenceschopnosti"
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitel: PhDr. Jiří Malý, Ph.D.

Zadavatel: Interní grantová agentura NEWTON College

Doba řešení: 2 roky (2006-2007)

 

"Analýza soudobých trendů a přístupů v oblasti politik na podporu výzkumu, vývoje a inovací v zemích Evropské unie"
Řešitel: Ing. Karel Mráček, CSc.

Zadavatel: Interní grantová agentura NEWTON College

Doba řešení: 2 roky (2006-2007)

 

"Multilateral Rules on Trade and Investment"
Řešitel: doc. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Ph.D.
Spoluřešitelé: Ing. Jan Kubíček, doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., dva studenti 3. ročníku NEWTON College

Zadavatel: Interní grantová agentura NEWTON College

Doba řešení: 1 rok (2006)

 

"Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice"

Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitelé: PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc., Ing. Ivana Dostálová, Mgr. David Vondrák, Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ing. Karel Zeman, CSc.
Zadavatel: MŠMT ČR, NPV II
Institucionální příjemce grantu: NEWTON College, a.s.
Doba řešení: 2006-2011

 

"Načasování přijetí eura z hlediska národních zájmů České republiky"

Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.

Spoluřešitel: PhDr. Jiří Malý, Ph.D.

Zadavatel: Interní grantová agentura NEWTON College
Doba řešení: 2 roky (2008-2009)

 

"Výkonnost skandinávského hospodářského modelu – implikace pro konkurenceschopnost české ekonomiky"

Řešitel: Ing. Ivana Dostálová

Zadavatel: Interní grantová agentura NEWTON College
Doba řešení: 2 roky (2008-2009)

 

"Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí"

Řešitelé: doc. Ing.  Jiří Blažek, CSc., Doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D.
Spoluřešitelé: Ing. Jan Kubíček, Ph.D., Ing. Dana Viktorová, Ph.D.

Zadavatel: Interní grantová agentura NEWTON College
Doba řešení: 2 roky (2008-2009)

"Porovnání přístupu USA a EU ke vzniku, šíření a řešení důsledků finančních a ekonomických krizí"

Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Zadavatel: Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Individuální grant
Doba řešení: 2009-2010

 

"Lidské zdroje a znalostní společnost"

Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.

Spoluřešitelé: PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc., Radka Šloufová

Zadavatel: Interní grantová agentura NEWTON College
Doba řešení: 1 rok (2009)

 

"Vztahy mezi akcionáři (shareholders) a zainteresovanými osobami (stakeholders) v řízení korporací"

Řešitel: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.

Zadavatel: Interní grantová agentura NEWTON College
Doba řešení: 2 roky (2009-2010)

 

"Vývoj korupce v České republice a na Slovensku v období po pádu komunistického režimu"
Navrhovatel: Ing. Tomáš Otáhal
Spolupracovníci: doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., Mgr. Jiří Nesiba, Ing. Milan Palát, Ph.D.
Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce grantu: NEWTON College, a. s.
Doba řešení: 2011-2013

 

"Vliv protikrizových opatření na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí EU"
Navrhovatel: PhDr. Jiří Malý, Ph.D.
Spolupracovníci: Ing. Karel Mráček, CSc., Ing. Ivana Dostálová, Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Dr. Jana Sereghyová, DrSc.
Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce grantu: NEWTON College, a. s.
Doba řešení: 2011-2015

 

V rámci výzvy Strategic Grants / 25th Anniversary of the Democratic Changes in Central Europe vybrala komise Visegrad Fund k realizaci projekt:

Název projektu: 25 Years of Public Administration Development and Reforms in the Visegrad Region - Countries and What Will the Future Bring

Doba řešení: 2014-2017

Koordinátor: Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

Partner: NEWTON College -  prof. Ing. B. Hamerníková, CSc.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email