Věda a výzkum

Podané, řešené a ukončené vědeckovýzkumné projekty

Vědecká a výzkumná činnost na NEWTON College, a.s. má dlouholetou tradici vycházející ze základních koncepčních dokumentů školy a zároveň vedení školy.


V souladu s vysokoškolským zákonem si klademe za cíl rozvíjet nezávislé vědecké poznání a dlouhodobě posilovat kvalitu pedagogických aktivit jako podmínku úspěšného uplatnění našich absolventů v globalizovaném firemním a institucionálním prostředí.


Schopnost vědecky pracovat a řešit samostatně výzkumné projekty patří k základním kvalifikačním požadavkům pro působení na NEWTON College, a.s. Pracoviště na NEWTON College, a.s. jsou důsledně budována jako vědeckopedagogická s převážným podílem činnosti vědecké nad pedagogickou (instituty) nebo pedagogicko-vědecká (ústavy). Splnění povinnosti řešit výzkumné problémy a ucházet se o získávání některého z vyhlašovaných domácích či zahraničních grantů je požadováno nejen od vědeckých, ale i od pedagogických pracovníků.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email