Vyhlášení 1. ročníku studentské odborné soutěže

Prorektorka pro vědu a výzkum NEWTON College prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. vyhlašuje soutěž odborných prací studentů všech ročníků bakalářského studia NEWTON College jako příležitost prezentovat vlastní vědecké a odborné práce. Cílem této soutěže je rozvíjet potenciál talentovaných studentů se zaměřením na samostatnou odbornou a výzkumnou činnost.

 

Tato soutěž vyvrcholí studentským kolokviem, které se bude konat v listopadu 2014. Kolokvium bude probíhat formou prezentace soutěžních prací na téma: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY NAŠÍ SPOLEČNOSTI

 

Vybrané práce budou publikovány ve sborníku a tři nejlepší odměněny hodnotnými cenami:

1. cena – 4 000 Kč
2. cena – 2 000 Kč
3. cena – 1 000 Kč

 

Organizační pokyny:

 

Soutěžící odevzdá svou vlastní, autorskou práci v rozsahu maximálně 10 stran ve dvou vyhotoveních (v tištěné i elektronické) včetně abstraktu a klíčových slov.

 

Správně vyplněnou přihlášku a poté soutěžní práce je třeba předat nebo doručit paní Heleně Sýkorové v sídle NEWTON College v Praze. Soutěž je dvoukolová. Odborná komise vyhodnotí předložené práce a zveřejní výsledky soutěže do 10. října 2014. Úspěšní studenti, kteří postoupí do druhého kola soutěže, dostanou nejpozději do 20. října 2014 pozvánku na prezentaci své práce s detailními informacemi o programu Kolokvia. Každý student bude mít během studentského kolokvia možnost prezentovat svůj příspěvek před odbornou hodnotící komisí v rozsahu do 15 minut. Na závěr budou slavnostně vyhlášeny a odměněny tři nejlepší práce.

 

Soutěž byla již ukončena.

 

 

Kontaktní osoba:

Helena Sýkorová

organizační garant studentské odborné soutěže

NEWTON College, a.s., Praha

helena.sykorova@newtoncollege.cz

Dokumenty:

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email