Vyhlášení 2. ročníku studentské odborné soutěže 2016

.

Prorektorka pro vědu a výzkum NEWTON College prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. vyhlašuje soutěž odborných prací studentů všech ročníků bakalářského studia NEWTON College jako příležitost prezentovat vlastní vědecké a odborné práce. Cílem této soutěže je rozvíjet potenciál talentovaných studentů se zaměřením na samostatnou odbornou a výzkumnou činnost.

 

Tato soutěž vyvrcholí studentským kolokviem, které se bude konat v rámci Evropského fóra podnikání v listopadu 2016. Kolokvium bude probíhat formou prezentace soutěžních prací na téma:

 

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Vybrané práce budou publikovány ve sborníku a tři nejlepší odměněny hodnotnými cenami:

1. cena – 4 000 Kč
2. cena – 2 000 Kč
3. cena – 1 000 Kč

 

Organizační pokyny:

Soutěžící odevzdá svou vlastní, autorskou práci v rozsahu maximálně 10 stran ve dvou vyhotoveních (v tištěné i elektronické) včetně abstraktu a klíčových slov.

 

Správně vyplněnou přihlášku je třeba předat nebo doručit Mgr. Heleně Hakenové v sídle NEWTON College v Praze do 30. 3. 2016. Soutěžní práce odevzdávejte do 15. 9. 2016 tamtéž. Soutěž je dvoukolová. Odborná komise vyhodnotí předložené práce a zveřejní výsledky soutěže do 7. října 2016. Úspěšní studenti, kteří postoupí do druhého kola soutěže, dostanou nejpozději do 21. října 2016 pozvánku na prezentaci své práce s detailními informacemi o programu Kolokvia. Každý student bude mít během studentského kolokvia možnost prezentovat svůj příspěvek před odbornou hodnotící komisí v rozsahu do 15 minut. Na závěr budou slavnostně vyhlášeny a odměněny tři nejlepší práce.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Helena Hakenová

Organizační garant studentské odborné soutěže

helena.hakenova@newtoncollege.cz

Dokumenty:

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email