Bakalářské studium na NEWTON College

Kombinované bakalářské studium

Studujte při práci díky kombinovanému (dálkovému) studiu. 6 vybraných víkendů za semestr v Praze nebo v Brně

Jaký je rozdíl mezi kombinovaným a prezenčním studiem?

  • Výuka probíhá pouze v 6 vybraných víkendech (za semestr)

  • Časově méně náročná forma studia při zachování skladby studovaných předmětů

  • Docházka na jednotlivá soustředění není kritériem Vaší studijní úspěšnosti

  • Ve výuce reflektujeme konkrétní firemní a profesní potřeby z praxe studentů

  • Vít Haratek

    Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON College. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.

    Vít Haratek

Často kladené otázky

Jaká profesní zaměření můžete studovat v kombinované formě

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme.

Kontaktní osoby
Nikola Konečná

Brno

Mgr. Nikola Konečná

+420 542 513 410

langová

Praha

Ing. Klára Langová

+420 222 200 325

Dobrodružství s cílem NEWTON College