Bakalářské studium na NEWTON College

Přijímací řízení

Termín pro podání přihlášek k bakalářskému studiu končí poslední pracovní den v září. Nečekejte na poslední chvíli, po naplnění kapacity ukončujeme přijímací řízení dříve.

1. Vyplňte a odešlete přihlášku ke studiu

Termín podání přihlášek k bakalářskému studiu končí poslední pracovní den v září. Při naplnění maximální kapacity otevřených zaměření si vyhrazujeme právo ukončit přijímací řízení dříve.

2. Absolvujte přijímací řízení

Přijímací řízení je bezplatné a primárně se nezaměřuje na vaše znalosti. Společně si popovídáme o vaši motivaci a předpokladech ke zvolenému zaměření.

 1. V Brně i v Praze probíhá přijímací řízení od listopadu do konce září (v případě naplnění max. kapacity jej ukončujeme dříve) ve vybraných termínech každý měsíc. Přijímací řízení můžete absolvovat rovněž před maturitní zkouškou a maturitní vysvědčení doložit až po úspěšném absolvování.
 2. Přijímací pohovor můžete absolvovat také během našich Dnů otevřených dveří. V tomto případě se ale k absolvování přihlašte minimálně 3 dny předem. Na oficiální termíny přijímacího řízení (konkrétní data jsou uvedena v online přihlášce) se přihlaste nejpozději 1 den před konáním pohovoru.
 3. Nebo požádejte studijní oddělení o přidělení individuálního termínu, budeme se vám snažit vyjít vstříc.
   

Podmínky účasti

 • řádně vyplnit přihlášku ke studiu
 • odevzdat fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm
 • mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas
 • přinést originál nebo notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení k nahlédnutí (je možné doložit až dodatečně)

Nejbližší termíny přijímacích zkoušek

Termíny přijímacího řízení zveřejníme již brzy. Pokud Vám vypsané termíny přijímacího řízení nevyhovují, požádejte studijní oddělení o přidělení individuálního termínu, budeme se vám snažit vyjít maximálně vstříc.

Výsledky

Výsledky přijímacího pohovoru se dozvíte do 14 pracovních dní ode dne konání

 • Adam Pučalík

  Podnikat jsem začal již před nástupem na vysokou školu a tajně jsem doufal, že mi NEWTON College pomůže dostat se někam dál. První, co jsem pro to udělal, bylo, že jsem se na našem studijním oddělení zmínil o svém projektu. A už to jelo. Dnes už vím, že když potřebuji s čímkoliv pomoci nebo poradit, tak jsem na správné adrese.

  Adam Pučalík

Jak se připravit na přijímací pohovor?

Doporučení a zkušenosti současných studentů do mailu

3. Uzavřete smlouvu o studiu

Podmínkou pro zapsání ke studiu na NEWTON College je uzavření smlouvy o studiu.

4. Uhraďte školné za 1. rok studia

Školné zaplaťte v termínu, který je uveden v podepsané smlouvě o studiu – převodem nebo složením na bankovní účet.

 • Název účtu NEWTON College, a. s.

 • Adresa banky Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1

 • Číslo účtu pro platební styk v rámci KB 275832990257/0100

 • Číslo účtu pro platební styk z jiné banky 27-5832990257/0100

  Údaje pro mezinárodní platební styk
 • IBAN CZ0501000000275832990257

 • SWIFT KOMBCZPPXXX

5. Zapište se ke studiu

Studentem NEWTON College se stanete až dnem zápisu, který probíhá během setkání studentů 1. ročníku (tzv. nultý den) na konci září. Zapsat se můžete také v říjnu; během prvního týdne výuky na studijním oddělení NEWTON College.

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Kontaktní osoby
Nikola Konečná

Brno

Mgr. Nikola Konečná

+420 542 513 410

langová

Praha

Ing. Klára Langová

+420 222 200 325

Termín pro podání přihlášek do tříletého bakalářského studia je

30. 9. 2018

Dobrodružství s cílem NEWTON College