Bakalářské studium na NEWTON College

Srovnání profesních zaměření

Vyberte si nejvhodnější bakalářské profesní zaměření

Globální podnikání a management

Výuka probíha v češtině

gpm

Tvořte strategii společnosti, buďte pánem svého času a neste zodpovědnost za svá rozhodnutí. Globální podnikání a management je obor vycházející ze současných světových trendů v této oblasti. Rozvíjejte své osobnostní rysy, probuďte a zdokonalte vaše manažerské myšlení. Teoreticky i prakticky si to vyzkoušíte na seminářích a manažerském výcviku. 
 

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s praxí
 • Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání
 • Orientaci v globalizovaném business světě
 • Rozvoj business potenciálu
Klíčové předměty
 • Psychologie pro manažery
 • Podniková ekonomika I.
 • Krizový management

Psychologie pro manažery

Výuka probíha v češtině

Jelínek banner

Správného manažera nedefinují pouze ekonomické výsledky, ale i to, jak funguje jeho tým. V tomto profesním zaměření vás studiem provede profesní garant PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. Naučíte se v něm správně jak svůj tým správně vést i motivovat. Pro to jsou důležité nejen manažerské schopnosti, ale také znalosti z oblasti psychologie a komunikace. 

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s praxí
 • Schopnost efektivní práce s lidmi a využití jejich potenciálu
 • Aplikaci psychologických metod do managementu
 • Osobnostní rozvoj a posilování soft skills
 • Výuku v malé studijní skupině
Klíčové předměty
 • Emočně inteligentní leadership
 • Psychologie pro manažery
 • Management lidských zdrojů I.

Marketing a Brand Management

Výuka probíha v češtině

Karel Novotný

„Dokonalá značka neexistuje, značka je proces,“ říká Karel Novotný, garant zaměření Brand Management. Nejen díky němu pochopíte souvislosti procesu budování moderních značek, osvojíte si základy psychologie a filozofie a nástrojů brand managementu.

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s prací na reálných zakázkách
 • Marketingové trendy
 • Tvorbu a proces budování značek
 • Kultivaci kritického a systémového myšlení
 • Rozvoj osobnosti manažera
 • Výuku v malé studijní skupině
Klíčové předměty
 • Marketing
 • Integrovaná marketingová komunikace
 • Psychologie pro manažery

Digitální marketing

Výuka probíha v češtině

Řezáč banner

Jak funguje spojení designu, marketingu a managementu vám vysvětlí garant profesního zaměření Digitální marketing – Jan Řezáč. Pochopíte v nich principy intergrované marketingové komunikace, mediální strategie a vedení mediálních kampaní od A do Z.

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s prací na reálných zakázkách
 • Marketingové trendy
 • Oborové znalosti z on-line marketingu
 • Propojení oborových znalostí, psychologie, managementu a marketingu
 • Kultivaci kritického a systémového myšlení
 • Rozvoj osobnosti manažera
 • Výuku v malé studijní skupině
Klíčové předměty
 • Tvorba mediální strategie
 • Proces tvorby webových stránek

Marketing a média

Výuka probíha v češtině

Marketing a média

Marek Vítek vás jako profesní garant provede zaměřením Marketing a média a předá vám své zkušenosti z českých deníků a publicistických pořadů jako novinář, šéfredaktor i ředitel televize. Propojení s ekonomickým studiem vás připraví na redaktorskou i manažerskou pozici se znalostmi sociologie médií.

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s praxí
 • Komunikační trendy
 • Specifika mediálního trhu
 • Posilování komunikačních a negociačních dovedností
 • Rozvoj osobnosti manažera
 • Výuku v malé studijní skupině
Klíčové předměty
 • Vedení mediálních kampaní
 • Výroba a šíření mediálních obsahů
 • Marketing

Mezinárodní finance a management

Výuka probíha v češtině

kolenak banner

Tvořte strategii mezinárodní společnosti, ovládejte její finance, současně efektivně řiďte svůj čas a neste zodpovědnost za svá rozhodnutí. Mezinárodní finance a management je profesním zaměření, které v sobě kombinuje rozvoj znalostí a dovedností z obecné ekonomie, ekonomiky a finančního řízení podniku, managementu v podmínkách globalizovaného trhu i finančních a měnových trhů.

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s praxí
 • Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání
 • Orientaci v globalizovaném business světě
 • Rozvoj business potenciálu
 • Výuku v malé studijní skupině
Klíčové předměty
 • Finanční řízení podniku
 • Finanční trhy
 • Mezinárodní finance

Global Business & Management

Výuka probíha v angličtine

Global businnes management

Global Business and Management je profesní zaměření vyučované v anglickém jazyce s ohledem na manažerskou a podnikatelskou kariéru u nás i ve světě. Poznáte globální trendy a pochopíte principy projektového a systémového myšlení.
 

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s praxí
 • Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání
 • Orientaci v globalizovaném světě
 • Rozvoj business potenciálu
 • Výuku v malé studijní skupině
Klíčové předměty
 • Makroekonomie
 • Mezinárodní obchod
 • Strategický management
Fiala

V profesním zaměření Management zdravotnictví a sociálních služeb se naučíte najít rovnováhu mezi manažerským uvažováním a oborovými znalostmi. Poznáte ekonomickou stránku oboru a získáte předpoklady pro úspěšné vedení zdravotnických organizací. Výuka zaměření probíhá v prezenční i dálkové formě studia a odborným garantem je MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s praxí
 • Osobní rozvoja soft-skills
 • Orientaci v problematice řízení zdravotních a sociálních služeb
 • Cílenou přípravu pro výkon manažerské role v oboru
 • Posilování komunikačních a negociačních dovedností
 • Rozvoj osobnosti manažera
Klíčové předměty
 • Psychologie pro manažery
 • Management lidských zdrojů I.
 • Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb

Mezinárodní finance a management

Výuka probíha v češtině

srovnani

Tvořte strategii mezinárodní společnosti, ovládejte její finance, současně efektivně řiďte svůj čas a neste zodpovědnost za svá rozhodnutí. Mezinárodní finance a management je profesním zaměření, které v sobě kombinuje rozvoj znalostí a dovedností z obecné ekonomie, ekonomiky a finančního řízení podniku, managementu v podmínkách globalizovaného trhu i finančních a měnových trhů.

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s praxí
 • Přípravu pro výkon manažerských funkcí i vlastní podnikání
 • Orientaci v globalizovaném business světě
 • Rozvoj business potenciálu
Klíčové předměty
 • Finanční řízení podniku
 • Finanční trhy
 • Mezinárodní finance

Digitální marketing

Výuka probíha v češtině

Digitální marketing

Jak funguje spojení designu, marketingu a managementu zjistíte díky profesnímu zaměření Digitální marketing. Pochopíte v nich principy intergrované marketingové komunikace, mediální strategie a vedení mediálních kampaní od A do Z.

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s prací na reálných zakázkách
 • Marketingové trendy
 • Oborové znalosti z on-line marketingu
 • Propojení oborových znalostí, psychologie, managementu a marketingu
 • Kultivaci kritického a systémového myšlení
 • Rozvoj osobnosti manažera
Klíčové předměty
 • Tvorba mediální strategie
 • Proces tvorby webových stránek

Psychologie pro manažery

Výuka probíha v češtině

Psychologie pro manažery

Správného manažera nedefinují pouze ekonomické výsledky, ale i to, jak funguje jeho tým. V tomto profesním zaměření vás studiem provede profesní garant PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. Naučíte se v něm správně jak svůj tým správně vést i motivovat. Pro to jsou důležité nejen manažerské schopnosti, ale také znalosti z oblasti psychologie a komunikace. 

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s praxí
 • Schopnost efektivní práce s lidmi a využití jejich potenciálu
 • Aplikaci psychologických metod do managementu
 • Osobnostní rozvoj a posilování soft skills
Klíčové předměty
 • Emočně inteligentní leadership
 • Psychologie pro manažery
 • Management lidských zdrojů I.

Marketing a média

Výuka probíha v češtině

srovnani

Podnikání a management v médiích je obor, který vás připraví na redaktorské i manažerské pozice v mediální, reklamních nebo PR agenturách. Poznáte moderní nástroje a trendy v komunikaci, se kterými se snadněji dostanete k cílové skupině.

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s prací
 • Komunikační trendy
 • Specifika mediálního trhu
 • Rozvoj osobnosti manažera
Klíčové předměty
 • Vedení mediálních kampaní
 • Výroba a šíření mediálních obsahů
 • Marketing
Miroslav Šafařík

Change Management vás připraví na to, jak změny správně vnímat a jak je dále implementovat do firemní kultury. Naučíme vás definovat plnění společných cílů, řízení systémů a kontinuálně zvyšovat efektivnost procesů a výkonnost firmy.
 

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s prací na reálných zakázkách
 • Orientaci v systémech a organizaci podnikových činností
 • Přípravu pro řízení změnových projektů
 • Kultivaci kritického a systémového myšlení
 • Rozvoj osobnosti manažera
Klíčové předměty
 • Podniková ekonomika I.
 • Procesní modelování, analýza a syntéza
 • Zlepšování podnikových procesů I.

Management cestovního ruchu

Výuka probíha v češtině

Cestovní ruch

Management cestovního ruchu vás připraví na úskalí podnikání v turismu založeném na uspokojování potřeb návštěvníků vaší destinace, jejich zájmů, představ i chutí. Zorientujte se ve struktuře i chodu celého odvětví tzv. turistického průmyslu, objevte přitom prostor pro vlastní podnikání či atraktivní zaměstnání v zavedené společnosti.

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s praxí
 • Přípravu pro výkon i řízení činností v oblasti turismu
 • Orientaci v globalizovaném světě
 • Rozvoj business potenciálu
Klíčové předměty
 • Management cestovního ruchu
 • Marketing
 • Komunikační a prezentační dovednosti

Management lidských zdrojů

Výuka probíha v češtině

srovnani

Při studiu profesního zaměření Management lidských zdrojů získáte nejen potřebné penzum odborných znalostí z personalistiky a HR-managementu, ale současně se seznámíte s  psychologickými aspekty manažerské profese, osvojíte si praktické dovednosti práce s lidmi, skupinami i týmy včetně jejich hodnocení, motivace a dalšího rozvoje.

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s praxí
 • Schopnost efektivní práce s lidmi a využití jejich potenciálu
 • Znalost jednotlivých procesů a systémů řízení lidských zdrojů
 • Osobnostní rozvoj a posilování soft skills
Klíčové předměty
 • Psychologie pro manažery
 • Management lidských zdrojů I.
 • Poradenství pro osobní a profesní rozvoj

Marketing a Brand Management

Výuka probíha v češtině

Marketing a Brand Management

Studium Marketingu a Brand managementu vám představí současné trendy v marketingu a řízení značek. Získáte znalosti o řízení podniků v oblasti marketingu, zlepšíte své komunikační a prezentační dovednosti nebo schopnosti motivace týmu a seberozvoje.
 

Důraz na
 • Ekonomicko-manažerské kompetence
 • Propojení teorie s praxí
 • Marketingové trendy
 • Tvorbu a proces budování značek
 • Rozvoj osobnosti manažera
Klíčové předměty
 • Marketing
 • Integrovaná marketingová komunikace
 • Psychologie pro manažery

Dobrodružství s cílem NEWTON College