Ekonomické repetitorium NEWTON College

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Cíl:
Příprava ke státní závěrečné zkoušce a opakování základních tezí předmětů Mikroekonomie, Makroekonomie, Podniková ekonomika a Nauka o podniku.
 
Obsah kurzu:
Předmětem opakovacího kurzu bude osvěžení probraných témat tak, aby se studenti mohli lépe připravit na okruhy státní závěrečné (bakalářské) zkoušky. Elektronické podklady jsou studentům příštupné v informačním systému z prvního a druhého ročníku, kdy absolvovali všechny uvedené ekonomické předměty. Podklady je možné studentům případně poskytnout znovu. 
Repetitorium proběhne během 3 dnů, aby se mohli účastnit i studenti KFS.
 
Rozsah repetitoria:
3 „půldenní soustředění“, celkem 3x8 výukových hodin (45 minut):

  • 8x45 minut opakování přednášek a cvičení MIE
  • 8x45 minut opakování přednášek a cvičení MAE
  • 5x45 minut opakování Podnikové ekonomiky
  • 3x45 minut opakování Nauky o podniku

Vyučující:
Praha: Prof. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ing. Dana Viktorová, Ph.D.
Brno: Ing. Dagmar Palatová
Praha a Brno: Ing. Tomáš Herálecký, Ph.D.
 
Počet účastníků:
Minimální počet účastníků kurzu je 6 platících zájemců.
Maximální počet účastníků na jeden kurz je vždy 15 lidí. V případě většího počtu se otevírá další kurz, avšak při platnosti podmínky minimálně 6 účastníků.
 
Cena:
6.000,- Kč za účastníka, při obsazenosti 7 a více účastníků se cena snižuje na 4.000,- Kč za účastníka

Dobrodružství s cílem NEWTON College