Ekonomika a management

Osvojte si moderní trendy v podnikání a učte se od úspěšných

Vzorový studijní plán

Přehled témat, která se vás už nemohou dočkat

 • 1. semestr

  Mikroekonomie II.

  Současné teorie managementu

  Ekonomika a řízení podniku

  Manažerská psychologie

  Právo v podnikání

 • 2. semestr

  Makroekonomie II.

  Manažerské rozhodování

  Manažerské účetnictví a controlling

  Metodologie odborných prací

  Studijní praxe (část 1)

  Povinně volitelný předmět

  Volně volitelný předmět

 • 3. semestr

  Mezinárodní marketing

  Best Practices in Management

  Diplomový seminář

  Studijní praxe (část 2)

  Povinně volitelný předmět

  Volně volitelný předmět

  Volně volitelný předmět

 • 4. semestr

  Nové trendy v podnikání

  Ethical Management and CSR

  Diplomová práce

  Volně volitelný předmět

 • Povinně volitelné předměty

  Rodinné podnikání

  Kognitivní management pro prostředí 4.0

  Public relations

  Převzetí a řízení rodinné firmy

  Metody osobnostního rozvoje

  Trendy a přístupy moderního marketingu

Dobrodružství s cílem NEWTON College