Magisterské studium

Získali jste bakalářský titul? Pokračujte na navazující magisterské studium. Prohlubte své znalosti a zvyšte své šance na úspěch.

Navazující magisterské studium na NEWTON College můžete zvolit ze dvou studijních režimů:

  • NEWTON Start – Navazující magisterský studijní program ve spolupráci s partnerskou univerzitou managementu ve Varšavě Collegium Humanum. Studium je zaměřené na vedení lidí a probíhá ve čtyřech specializacích v prezenční nebo kombinované formě s distančními prvky, která nabízí studentům větší flexibilitu. Po úspěšném zakončení studia získáte mezinárodně uznávaný diplom a titul Mgr. v oboru/programu Management.
  • NEWTON Business - Navazující magisterský program akreditovaný MŠMT ČR zaměřený na ekonomiku a řízení podniku. Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě. Charakterem výuky a individuálním přístupem navazuje na bakalářské studium na NEWTON College. Po úspěšném zakončení studia získáte diplom a titul Ing. v programu Ekonomika a management.

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Kontaktní osoby
míša

Brno

Mgr. Michaela Vejrostová

+420 605 251 662

lucka

Praha

Bc. Lucie Štychová

+420 774 851 633

Dobrodružství s cílem NEWTON College