Magisterské studium

Školné

Špičkové vzdělání, které vás prodá

 • 50-60 000 Kč je průměrný nástupní plat absolventa NEWTON College

 • Přes 85 % studentů si najde práci v oboru při studiu

 • Díky úzké spolupráci ovlivňují studenti chod školy

 • Vyučující i odborníci z praxe a studium bez biflování

 • Mačáková

  Výběr vysoké školy hrál v mém životě velmi důležitou roli. Své rozhodnutí nyní pokládám i za své štěstí. Zkrátka jsem v tuto školu věřila. A mám pocit, že ona mi pomohla uvěřit ve mne samou a dala mi prostor, abych intenzivně pracovala na svých hodnotách a osobnostním rozvoji. Mojí hnací silou byla vždy inspirace a té se mi na NC dostalo vrchovatě.

  Nela Mačáková

 • Barbora Karchová

  NEWTON College mě hlavně naučila vidět příležitosti tam, kde nejsou. Nebát se vlastní prohry a umět se na sebe 100% spolehnout. Naučila mě riskovat, zlepšovat svoje schopnosti, sebevědomě vystupovat, být si jistá tím, co dělám a nevnímat překážku negativně.

  Barbora Karchová

Školné dle profesních zaměření

Uvedené cen jsou za akademický rok (2 semestry)

Prezenční i kombinované studium

59 000

Možnosti financování

 • Stipendia

  Za výborné studijní výsledky můžete získat prospěchové stipendium. Platí pro prezenční i kombinovanou formu studia.

 • Placená praxe

  Až 10 000 Kč ročně pro studenty během interní praxe na veletrzích a dnech otevřených dveří
  Vyšší částky měsíčně při externí praxi ve firmách
   

 • Splátkový kalendář

  2 splátky v průběhu roku nebo individuální splátkový kalendář dohodou pro snazší financování studia

 • Úvěr

  500-1 000 Kč měsíčně jako úrok a následné splácení samotného školného až po ukončení studia a získání vlastního příjmu

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Kontaktní osoby
Karin

Brno

Mgr. Karin Janoušková

+420 542 513 410

Eva Dudíková

Praha

Bc. Eva Dudíková

+420 222 200 325

 • Vít Haratek

  Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON College. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.

  Vít Haratek

Proč jít na NEWTON College

Dobrodružství s cílem NEWTON College