Management lidských zdrojů

NEWTON Business

Poznejte vůdčí osobnosti, sestavte sehraný tým a buďte mu oporou. V profesním zaměření Management lidských zdrojů získáte nejen potřebné penzum odborných znalostí z personalistiky a HR-managementu, ale současně se seznámíte i s psychologickými aspekty manažerské profese,osvojíte si praktické dovednosti práce s lidmi, skupinami i týmy včetně jejich hodnocení, motivace a dalšího rozvoje.

Více o profesním zaměření

Co vám dá studium managementu lidských zdrojů

Jak bude probíhat vaše studium?

Dobrodružství s cílem NEWTON College