Management lidských zdrojů

Studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

 • 1. semestr

  Současné teorie v managementu

  Statistika

  Manažerské účetnictví

  Soudobé podnikatelské trendy

  Manažerská psychologie

  Ekonomie inovací

  Zdravý životní styl

  Školení BOZP

  Volitelný předmět I. - Prezentační dovednosti

  Volitelný předmět I. - Mezinárodní organizace a sociální trendy

 • 2. semestr

  Makroekonomické teorie

  Občanské právo

  Strategický management

  Procesní management

  Cizí jazyk

  Manažerská psycholologie II.

  Inovace a kreativita v HRM

  Volitelný předmět I. - Diplomatický protokol

  Volitelný předmět I. - Mezinárodní organizace a sociální trendy

 • 3. semestr

  Mezinárodní marketing

  Obchodní právo

  Logistika

  Cizí jazyk

  Rozvoj a vzdělávání pracovníků

  Politické a sociální systémy

  Diplomový seminář

  Volitelný předmět - Metodologie v sociálních vědách

  Volitelný předmět - Životní cyklus pracovníků v podniku

 • 4. semestr

  Podnikatelská etika

  Negociace - manažerské vyjednávání

  Firemní kultura

  Diplomová práce

  Volitelný předmět - Kognitivní psychologie v managementu

  Volitelný předmět - Digitální marketing

 • Volitelné předměty

  Prezentační dovednosti

  Mezinárodní organizace a sociální trendy

  Diplomatický protokol

  Business English Corespondence Course

  Metodologie v sociálních vědách

  Životní cyklus pracovníků v podniku

  Kognitivní psychologie v managementu

  Digitální marketing

Dobrodružství s cílem NEWTON College