Management lidských zdrojů

Poznejte vůdčí osobnosti, potenciál a rozvíjejte tým

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

 • 1. semestr

  Úvod do studia a specializací

  Psychologie pro manažery

  Marketing

  Mikroekonomie

  Podniková ekonomika I.

  Matematické metody a statistika

  Anglický jazyk

 • 2. semestr

  Filosofie pro manažery

  Management

  Makroekonomie

  Právo pro manažery

  Kognitivní management

  Sociologie pro manažery

  Anglický jazyk

 • 3. semestr

  Management lidských zdrojů I.

  Účetnictví (pro manažery)

  Strategický management

  Vzdělávání pro osobní a profesní rozvoj

  Pracovní právo a ochrana osobnosti

  Anglický jazyk

 • 4. semestr

  Studijní praxe (část 1)

  Management lidských zdrojů II.

  Projektové řízení

  Personální a mzdová administrativa

  Anglický jazyk

 • 5. semestr

  Bakalářský seminář

  Studijní praxe (část 2)

  Etické aspekty managementu

  Komunikační a prezentační dovednosti

  Motivace a řízení pracovního výkonu

 • 6. semestr

  Praktické manažerské techniky

  Volně volitelný předmět

  Bakalářská práce

  Státní bakalářská zkouška

 • Volitelné předměty:

  Krizový management

  Krizová komunikace a řešení konfliktů

  Emočně inteligentní leadership

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.

Dobrodružství s cílem NEWTON College