Management ve zdravotnictví a sociálních službách

Staňte se úspěšným manažerem zdravotnických organizací

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

 • 1. semestr

  Úvod do studia a specializací

  Psychologie pro manažery

  Marketing

  Mikroekonomie

  Podniková ekonomika I.

  Matematické metody a statistika

  Anglický jazyk

 • 2. semestr

  Filosofie pro manažery

  Management

  Makroekonomie

  Právo pro manažery

  Podniková ekonomika II.

  Zdravotní a sociální systémy

  Anglický jazyk

 • 3. semestr

  Management lidských zdrojů I.

  Účetnictví (pro manažery)

  Strategický management

  Interkulturální management a globalizace

  Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb

  Volně volitelný předmět

 • 4. semestr

  Studijní praxe (část 1)

  Krizový management

  Management a provoz zdravotnického zařízení

  Projektový management

  Volně volitelný předmět

 • 5. semestr

  Bakalářský seminář

  Studijní praxe (část 2)

  Komunikace s pacientem/klientem a rodinou

  Management a provoz zařízení soc.služeb

  Management kvality ve zdrav. a soc. službách

  Volně volitelný předmět

 • 6. semestr

  Marketing ve zdravotnictví

  Volně volitelný předmět

  Volně volitelný předmět

  Bakalářská práce

  Státní závěrečná zkouška

 • Volitelné předměty:

  Management neziskových organizací

  Podnikání v lázeňství a rehabilitační péči

  Dotační programy a žádosti

  Vykazování zdravotních výkonů

  Krizová komunikace a řešení konfliktů

  Zdravotní a sociální právo

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.

Dobrodružství s cílem NEWTON College