X-tream Management

Manažerský výcvik zaměřený na diagnostiku osobních potenciálů

Chcete zjistit, zda se umíte skutečně správně rozhodovat a kompetentně jednat v běžných, nestandardních a dokonce i limitních situacích? Pak si nenechte ujít tento manažerský výcvik, který jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu! Dostanete šanci prokázat svůj skutečný potenciál, o kterém sice možná něco tušíte a v podstatě nic  konkrétního nevíte.
 
Manažerský výcvik X-tream Management vám dá možnost být efektivnější, odolnější a úspěšnější v učení, životě i práci.
 
Manažerský výcvik X-tream Management je unikátní metodika, která propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu, assessment a development centra a jedinečným způsobem umožňuje objektivně identifikovat skutečné osobní, mentální a psychofyzické potenciály jedince v různých podmínkách, situacích a úlohách.
Dozvíte se o sobě informace, které jste nevěděli a které se v běžných výběrových a rozvojových výcvicích nedozvíte a ani nemůžete dozvědět.
Ověříte si, jaké jsou vaše schopnosti správně se rozhodovat a kompetentně jednat nejen v běžných, ale i v nestandardních či dokonce limitních situacích.

Ve výcviku…
… jsou aplikovány nejmodernější poznatky z oblasti kognitivních věd, managementu, psychologie, biologie, neurověd a dalších disciplín.
… je kladen velký důraz na poznání a rozvoj sebe sama jako samostatného jedince, stejně jako člena či leadera týmu, poznávání osobního a týmového potenciálu, či vztahu jedince a mikrotýmu k vnitřnímu a vnějšímu prostředí.
… mohou a zpravidla i musí účastníci tvořivě aplikovat své potenciály, znalosti a zkušenosti v různých simulovaných situacích.
… je díky unikátnímu přístupu metodiky X - tream umožněno komplexně a objektivně diagnostikovat individuální osobní, mentální, psychofyzické a sociální potenciály.
… je v rozšířené míře věnovaná pozornost rozvoji třetí zásadní oblasti dovedností - Subtle Skills (kritické a systémové myšlení, pozornost, mindfulness, antifragilita, psychická stabilita, apod.), které jsou základem všech dalších dovedností (Soft i Hard skills) každého manažera a podstatou skutečného osobního či týmového leadershipu.

X-Tream očima lektorů: 
Struktura výcviku:
1.BLOK: Komplexní prediagnostika
2.BLOK: 4-denní intenzivní outdoroové soustředění s kontinuální zátěží
3.BLOK: Konzultace individuálního manažerského profilu a souhrnné zprávy o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu
 
Výstup
Certifikát o absolvování manažerského výcviku X-tream Management
Individuální manažerský profil a souhrnná zpráva o výsledcích a výkonech v průběhu kurzu

X-Tream očima absolventů:


Lektorský tým:
PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA

Více informací naleznete zde: http://www.xnlp.cz/x-tream-management.html

Termíny výcviku

Cena

Pro studenty NEWTON College 12.000 Kč, pro studenty jiných škol 14.000 Kč pro ostatní zájemce 18.000 Kč (včetně 4denního soustředění s ubytováním a stravou)

Přihlásit se

Dobrodružství s cílem NEWTON College