Marketing a Brand Management

Naučte se přemýšlet o značkách v širších souvislostech

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

 • 1. semestr

  Úvod do studia a specializací

  Psychologie pro manažery

  Marketing

  Mikroekonomie

  Podniková ekonomika I.

  Matematické metody a statistika

  Anglický jazyk

 • 2. semestr

  Filosofie pro manažery

  Management

  Makroekonomie

  Právo pro manažery

  Integrovaná marketingová komunikace

  Úvod do Brand managementu

  Anglický jazyk

 • 3. semestr

  Management lidských zdrojů I.

  Účetnictví (pro manažery)

  Strategický management

  Tvorba mediální strategie

  Role značek ve spotřebitelském chování

  Volně volitelný předmět

  Anglický jazyk

 • 4. semestr

  Studijní praxe (část 1)

  Vedení mediálních kampaní

  Světové značky a jejich cesty k úspěchu

  Marketingové a mediální výzkumy a analýzy

  Volně volitelný předmět

  Anglický jazyk

 • 5. semestr

  Bakalářský seminář

  Studijní praxe (část 2)

  Content marketing

  Tvorba brandového obsahu

  Volně volitelný předmět

 • 6. semestr

  Budování osobního brandu

  Volně volitelný předmět

  Volně volitelný předmět

  Bakalářská práce

  Státní závěrečná zkouška

 • Volitelné předměty:

  Produktový brand a brand služeb

  Kognitivní psychologie

  Autorské a mediální právo

  Corporate identity

  Digitální a webová analytika

  On-line Public Relations

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.

Dobrodružství s cílem NEWTON College