MBA - Moderní řízení podniku

Získejte světově nejžádanější manažerskou kvalifikaci garantovanou prestižní Apsley Business School London s největším procentem zastoupení osobnostního rozvoje ze všech manažerských programů v ČR. Studium MBA je určeno především pro manažery s ambicemi karierního postupu do top managementu, vedoucí pracovníky ve firmách, podnikatele i členy statutárních orgánů, jež si chtějí zdokonalit své manažerské dovednosti a rozšířit si znalosti v dalších oblastech, jako je finanční management, marketing, komunikační techniky, či management lidských zdrojů. Součástí studia MBA na NEWTON Academy je i unikátní seberozvojový manažerský výcvik X-tream Management zaměřený na zvládání kompetentního jednání v běžných, v nestandardních i limitních situacích.

Více o studiu MBA

 

 • Nejžádanější světová manažerská kvalifikace na pozicích business a senior managementu

 • Jednoletý atraktivní manažerský program v českém jazyce s velkou akcentací na osobní rozvoj

   

 • Mezi lektory patří špičkoví vyučující z NEWTON College i vysoce respektovaní externí odborníci

   

 • Garantem programu je prestižní Apsley Business School London

 • Josef Wittner

  MBA studium na Newton College mi pomohlo naučit se posuzovat má rozhodnutí v daleko širším kontextu a s větším dopadem, což bylo mé zadání před studiem. Jako bonus, který jsem ani neočekával, jsem získal mnoho úžasných lidí do svého života, ať už z řad profesorů či spolužáků. Byl to důležitý krok na mé další nejen profesní cestě. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli.

  Josef Wittner, Group Purchasing Director ve společnosti Alvey

 • smola

  Kromě toho, že jsem v rámci studia vypracoval disertační práci, na jejímž základě nyní můžeme realizovat další rozvojové aktivity společnosti, pro mne bylo studium MBA na NEWTON College velmi přínosné i z pohledu vlastního osobnostního rozvoje. Dalo mi prostor zamyslet se nad věcmi, které většinou v každodenním životě neřeším a při řešení rutinních úkolů zanedbávám.   

  Ing. Jan Smola, ředitel firmy Heluz

 • Buchar

  Studium na NC bylo pro mě velice přínosné jak z profesního, tak i soukromého hlediska. Nyní se dívám na svět, tak trošku z jiného úhlu a je pro mne mnohem jednodušší proplouvat spletí každodenních nástrah.

  Marek Buchar, Equipment & Environmental manager, ZETOR TRACTORS a.s.

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradkyně MBA a LL.M. studia

Mgr. Veronika Koleňáková, MBA

+420 723 755 719

contact

Dobrodružství s cílem NEWTON College