MBA

Rádi byste vystoupali ve své profesní kariéře o několik kroků výše? Seznamte se s naším jednoletým atraktivním manažerským programem MBA v českém jazyce s velkou akcentací na osobní rozvoj! 

MBA je nejžádanější světovou manažerskou kvalifikací na pozicích business a senior managementu. Jednoleté studium programu, jehož součástí je práce na osobní zakázce každého studenta ve výuce i při zpracování závěrečné práce zaručuje rychlou návratnost vloženého času a financí formou dosažených měřitelných výsledků.

Studium je navrženo především pro manažery s ambicí karierního postupu do top managementu, řídící pracovníky, vedoucí pracovníky ve firmách, podnikatele i členy statutárních orgánů, či ředitele obchodních společností, kteří si chtějí zdokonalit své manažerské dovednosti a rozšířit své znalosti v dalších oblastech, jako je finanční management, marketing, management lidských zdrojů nebo koučing. Program je vhodný pro ty, kteří se chtějí věnovat řešení reálné situace ve firmě a díky nabytým zkušenostem návrhy řešení ihned implementovat do praxe.

Studium probíhá ve spolupráci s Collegium Humanum a garantem programu je Apsley Business School London.

Náplň programu

Studium MBA na NEWTON Academy probíhá formou 120 hodin přímé interakce s lektory vedených formou kombinace přednášky a wokshopů s cílem praktické aplikace předávaných vědomostí a má stanovené výukové bloky:

Řízení podniku

 • Management
 • Trendy v managementu
 • Strategické řízení
 • Řízení procesů a kvality
 • Řízení projektů
 • Manažerská ekonomie
 • Seminář v podnikání

Vnější vztahy podniku

 • Marketing
 • Vztahy s veřejností, sociální média a řízení značky
 • Vyjednávání a komunikace
 • Právo pro manažery
 • Obchodní etiketa a protokol

Osobnostní rozvoj manažera

 • Talent management a leadership
 • Vedení a koučování
 • Řešení krizových situací
 • Etika v podnikání

Výstupem každého ze 3 bloků je seminární práce, která bude zaměřena na vyhledání příležitostí k inovacím v dané oblasti (plán rozvoje podniku, optimalizace procesů, plán osobnostního rozvoje). Výstupem studia je disertační práce, ve které je komplexně vyřešena vybraná problematika. Student na ní pracuje samostatně s možností vyžádat si konzultace od členů lektorského týmu.

Součástí studia MBA na NEWTON Academy je také unikátní seberozvojový manažerský výcvik X-tream Management zaměřený na zvládání kompletního jednání nejen v běžných, ale i v nestandardních a limitních situacích, jenž jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu. V něm studenti zjistí, jak reagují ve vypjatých situacích a co mohou udělat, aby je zvládali lépe. Tato schopnost je jednou z nejcennějších kvalit všech, kteří chtějí pracovat s lidmi nebo se věnovat řízení a managementu. Reálně si tak zažijete novou zkušenost o sobě samém a vašich možnostech. Z našeho programu MBA si tak odnesete nejen praktické zkušenosti a nové znalosti, ale i sebepoznání a schopnost seberozvoje.

Vyučující MBA

Mezi lektory patří špičkoví vyučující z NEWTON Academy i vysoce respektovaní externí odborníci pro jednotlivé výukové bloky.

 • prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., bývalý viceguvernér ČNB, velvyslanec ČR v Číně

  Pravidelně vystupuje a publikuje v ČR i v zahraničí k problematice měnové politiky a makroekonomie. 1. prosince 2006 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky a od 1. července 2010 jej prezident republiky jmenoval viceguvernérem.

  prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., bývalý viceguvernér ČNB, velvyslanec ČR v Číně

 • Karel Novotný

  Karel Novotný se již více než 20 let aktivně věnuje marketingu a reklamě – v současnosti především jako přednášející a poradce. Své workshopy pořádal po celém světě a krom konzultanství pro velké společnosti pomáhá s marketingem i neziskovým organizacím.

  Karel Novotný, marketingový expert a zakladatel konzultační firmy Brand Family

 • Galik

  Stál u založení zakázkového krejčovství a inovačního projektu, zároveň spolupracuje s několika velkými firmami, kdy se zabývá strategickým řízením značek. Je autorem odborné publikace z oblasti psychologie a přednáší psychologii přesvědčování, kreativitu a manažerskou komunikaci.

  PhDr. Stanislav Gálik, zakladatel značky Galard a spoluzakladatel inovačního centra Unifer

 • Ludo

  V minulosti pracoval jako vedoucí oddělení nových technologií na generálním ředitelství Volksbank ve Švýcarsku, dále působil také jako vedoucí projektů Credit Suisse Group v Zürichu a od roku 1998 do roku 2003 pracoval jako guvernér EXIMBANK SR.

  Prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., bývalý guvernér EXIMBANK SK a vedoucí projektů v Credit Suisse Group v Zürichu

 • Marek Vítek

  Působil jako novinář ve válečných zónách jako je Jugoslávie, Kosovo, Sierra Leone, Afgánistán nebo Irák. Za svou bohatou novinářskou kariéru vystřídal řadu českých deníků a televizních projektů jako jsou například pořady Na vlastní oči nebo Fakta. Následně působil ve funkci ředitele v dnes již zaniklé TV Pětka a poté v TV Metropol.

  Marek Vítek, expert na mediální prostředí, válečný novinář a vedoucí několika televizních projektů

 • Kolenak

  Zabývá se osobnostním a odborným rozvojem lidí s touhou podnikat a vést podniky. Aktivně působil v odborných a vědeckých radách u nás i v zahraničí a jeho posláním je propojovat světy vzdělávání a byznysu. Publikoval řadu odborných článků a knih.

  doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, úspěšný podnikatel, majitel několika společností

 • Eva Ambrozová

  Specializuje se na problematiku zvládání zátěže a stresu v náročných podmínkách a situacích z pohledu mentální a psychické kondice jedinců a týmů. Věnuje se otázkám psychologické diagnostiky osobnostních potenciálů jedince a metodám přípravy a osobnostního rozvoje. Svoji výzkumnou a publikační činnost orientuje do oblasti rozvoje kompetencí manažerů pro poznávání, rozhodování, chování a vedení lidí a lidských systémů.

  PhDr., PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., expertka na výběr, přípravu a rozvoj lidí v náročném prostředí

 • Pektor

  Pracoval jako manager kvality ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. V současné době je certifikovaným auditorem managementu kvality a životního prostředí. Dále poskytuje služby v oblasti vzdělávání a poradenství v oblasti managementu kvality, řešení problémů a managmentu rizik.

  Ing. Lumír Pektor, odborník v oblasti managementu rizik

Podmínky pro přijetí do programu

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

 • minimálně 5 let praxe 
 • ukončené vysokoškolské vzdělání na bakalářském stupni studia + minimálně 3 roky praxe 
 • ukončené vysokoškolské vzdělání na magisterském stupni studia + minimálně 2 roky praxe

Z těchto podmínek může být udělena výjimka, v této záležitosti rozhoduje vedení NEWTON Academy.

Kde a v jaké formě poskytujeme program MBA

Tento program nabízíme v Brně i v Praze. Výuka probíhá v českém jazyce po dobu jednoho roku v rámci 9 víkendových bloků, plus čtyřdenního manažerského výcviku X-tream Management mimo akedemickou půdu a individuálních konzultací nad disertační prací s vybranými lektory.

Dobrodružství s cílem NEWTON College