MBA - Moderní řízení podniku

Obsah studia

Studium MBA na NEWTON College probíhá formou 120 hodin přímé interakce s lektory vedených formou kombinace přednášky a wokshopů s cílem praktické aplikace předávaných vědomostí a má stanovené výukové bloky:

Řízení podniku

 • Management
 • Trendy v managementu
 • Strategické řízení
 • Řízení procesů a kvality
 • Řízení projektů
 • Manažerská ekonomie
 • Seminář v podnikání

Vnější vztahy podniku

 • Marketing
 • Vztahy s veřejností, sociální média a řízení značky
 • Vyjednávání a komunikace
 • Právo pro manažery
 • Obchodní etiketa a protokol

Osobnostní rozvoj manažera

 • Talent management a leadership
 • Vedení a koučování
 • Řešení krizových situací
 • Etika v podnikání

Výstupem každého ze 3 bloků je seminární práce, která bude zaměřena na vyhledání příležitostí k inovacím v dané oblasti (plán rozvoje podniku, optimalizace procesů, plán osobnostního rozvoje). Výstupem studia je disertační práce, ve které je komplexně vyřešena vybraná problematika. Student na ní pracuje samostatně s možností vyžádat si konzultace od členů lektorského týmu.

Součástí studia MBA na NEWTON Academy je také unikátní seberozvojový manažerský výcvik X-tream Management zaměřený na zvládání kompletního jednání nejen v běžných, ale i v nestandardních a limitních situacích, jenž jedinečným způsobem propojuje prvky krizového, projektového a kognitivního managementu. V něm studenti zjistí, jak reagují ve vypjatých situacích a co mohou udělat, aby je zvládali lépe. Tato schopnost je jednou z nejcennějších kvalit všech, kteří chtějí pracovat s lidmi nebo se věnovat řízení a managementu. Reálně si tak zažijete novou zkušenost o sobě samém a vašich možnostech. Z našeho programu MBA si tak odnesete nejen praktické zkušenosti a nové znalosti, ale i sebepoznání a schopnost seberozvoje.

Ve vedení podniků je životní postoj manažera často důležitější, než bezchybná znalost konkrétních nástrojů managementu, proto se snažíme studenty odborně rozvíjet než je jen nechat memorovat teorii. Na skutečných příkladech z praxe posilujeme schopnosti kriticky přemýšlet o problémech a hledat jejich nejvhodnější řešení.

Vyučující a prorektor pro výuku, profesní garant MBA a manažerského vzdělávání, úspěšný podnikatel, majitel několika společností

 • Smola

  V rámci studia jsem se setkal s velmi zajímavými osobnostmi, slyšel cenné rady a zajímavé podnikatelské příběhy. Velmi oceňuji, že tým NEWTON College tvoří zejména odborníci z praxe, kteří vnímají potřeby reálného světa a umí flexibilně přistupovat k současnému businessu.

  Ing. Jan Smola, ředitel firmy Heluz

 • Josef Wittner

  MBA studium na Newton College mi pomohlo naučit se posuzovat má rozhodnutí v daleko širším kontextu a s větším dopadem, což bylo mé zadání před studiem. Jako bonus, který jsem ani neočekával, jsem získal mnoho úžasných lidí do svého života, ať už z řad profesorů či spolužáků. Byl to důležitý krok na mé další nejen profesní cestě. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli.

  Josef Wittner, Group Purchasing Director ve společnosti Alvey

 • muller

  NEWTONu je hodně věcí zaměřených na to, aby maximum teoretických znalostí bylo reálně uplatitelných v profesním a vlastně i osobním životě.

  František Müller, Strategy of new technology expert ve společnosti ČEZ Distribuce

Dobrodružství s cílem NEWTON College