Mentální trénink

Úvod do praxe principů a metod vnitřní práce

3 kurzy (všechny kurzy – 10% teorie, 80 % vlastní praxe, 10% reflexe)

1. Úvod do metody regenerační relaxace

Metodika regenerační relaxace, cvičení pro fyzické a mentální uvolnění, dechové techniky, vizualizace a vnitřní, tělová pozornost.

2. Úvod do metody meditace

Metodika efektivní meditace - průpravná psychofyzická a dechová cvičení, statická meditace, praktický úvod do taoistické metody „Perla severní hvězdy“.

3. Pokročilé techniky práce s myslí a tělem

Pokročilá psychofyzická cvičení, specifika enstatických stavů, vnímání a rozšířené pozornosti, dynamická meditace (meditace v pohybu), intenzivní práce s dechem, specifické transové stavy a jejich potenciál pro osobní rozvoj.

Účastník získá:

  • Praktickou zkušenost s metodami ovlivňování a rozvoje psychofyzické a mentální kondice.
  • Praktické návody na ovládání stavů únavy a vyčerpání pro vitalizaci, aktuální energetizaci a regeneraci.
  • Základy pro vlastní samostatnou práci a pro práci s lidmi.
  • Certifikát o absolvování praktického kurzu.

Seznámí se s principy a efektivními metodami praxe relaxace a meditace. Naučí se lépe zvládat stres a náročné situace související s poznáváním, učením se, rozhodováním a jednáním.

Seznámí se se správnou a účinnou metodikou relaxace, meditace a se základy praxe mentálního tréninku v návaznosti na psychofyzickou kondici, pro zvýšení úrovně svých potenciálů, schopností a zlepšení kvality svého osobního a profesního života.

Cena:

Cena pro studenty a absolventy NEWTON College: 1 kurz= 600 Kč, balíček všech 3 kurzů= 1500 Kč
Cena pro studenty jiných škol: 1 kurz= 750 Kč, balíček všech 3 kurzů= 2000 Kč
Cena pro veřejnost: 1 kurz= 900 Kč, balíček všech 3 kurzů= 2400 Kč

Termín: Připravujeme (délka kurzu - 3 hod.)

Přihlásit se

Dobrodružství s cílem NEWTON College