Makroekonomie

Předmět Makroekonomie

Seznámíme vás se základními makroekonomickými pojmy, abyste snáze pochopili principy makroekonomie. Důraz klademe na porozumění vtahu systému stát – ekonomika a fungování makroekonomických institucí (např. centrální banka). Porozumíte základům hospodářské politiky (podstata, nástroje, účinnost), včetně měření makroekonomických veličin. Podstatnou část předmětu tvoří vybraná témata ze světové ekonomiky. Součástí předmětu je zpracování odborné práce (eseje).
 

Úvod do psychologie poskytuje výborný základ pro vědomé budování osobních a pracovních vztahů. Během studia můžete poměrně lehce rozšiřovat svou síť kontaktů, pokud víte jak. Mým cílem je pomoci vám objevovat potenciál ve všech vztazích.

Po dokončení předmětu budete ovládat

  • Fungování makroekonomické sféry

  • Systém stát – ekonomika
     

  • Měření makroekonomických veličin
     

  • Makroekonomické analýzy

Makroekonimii můžete studovat v těchto oborech

Dobrodružství s cílem NEWTON College