Psychologie pro manažery

Staňte se leaderem a úspěšným manažerem

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

 • 1. semestr

  Úvod do studia a specializací

  Psychologie pro manažery

  Marketing

  Mikroekonomie

  Podniková ekonomika I.

  Matematické metody a statistika

  Anglický jazyk

 • 2. semestr

  Filosofie pro manažery

  Management

  Makroekonomie

  Právo pro manažery

  Kognitivní management

  Sociální psychologie pro manažery

  Anglický jazyk

 • 3. semestr

  Management lidských zdrojů I.

  Účetnictví (pro manažery)

  Strategický management

  Psychologie osobnosti pro manažery

  Poradenství pro osobní a profesní rozvoj

  Anglický jazyk

 • 5. semestr

  Bakalářský seminář

  Studijní praxe (část 2)

  Koučování pro manažery I.

  Komunikační a prezentační dovednosti

  Motivace a řízení pracovního výkonu

 • 6. semestr

  Praktické manažerské techniky

  Bakalářská práce

  Státní bakalářská zkouška

 • Volitelné předměty

  Krizová komunikace a řešení konfliktů

  Mentální trénink

  Sportovní koučink

  Etické aspekty managementu

  Krizový management

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.

Dobrodružství s cílem NEWTON College