Statutární orgány

Představenstvo a dozorčí rada NEWTON College

Miroslav Šafařík
Ing. Miroslav Šafařík

Předseda představenstva

Jan Mojžíš
MUDr. Jan Mojžíš

Místopředseda představenstva

Mihóková
Ing. Vanda Mihóková

Předseda dozorčí rady

Tesař
Ing. Michal Tesař

Člen dozorčí rady