U nás učí profesionálové

prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující a odborný vedoucí Ústavu ekonomie, viceguvernér České národní banky a významný český ekonom

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

Profesní garant zaměření Psychologie pro manažery, mentální kouč vrcholových sportovců a manažerů

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA

Vyučující a prorektor pro výuku, profesní garant MBA a manažerského vzdělávání, úspěšný podnikatel, majitel několika společností

Mgr. Jan Řezáč

Profesní garant zaměření Digitální marketing, špičkový webový konzultant, autor první české knihy o webdesignu "Web ostrý jako břitva"

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Vyučující a garant studijního oboru Globální podnikání a management, bývalý guvernér Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a vedoucí projektů v Credit Suisse Group v Zürichu

Karel Novotný

Profesní garant zaměření Marketing a Brand Management, marketingový expert, zakladatel Brand Family

PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

Vyučující a vedoucí Ústavu humanitních věd, expertka na výběr, přípravu a rozvoj lidí v náročném prostředí

PhDr. Stanislav Gálik

Vyučující manažerských předmětů, konzultant společností Česká spořitelna a Mototechna, zakladatel značky Galard a spoluzakladatel inovačního centra Unifer

prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Vyučující a garant studijního oboru Management se zaměřením na psychologii, člen orgánů a spolumajitel mnoha úspěšných společností

Marek Vítek

Profesní garant zaměření Podnikání a management v médiích, expert na mediální prostředí, válečný novinář a vedoucí několika televizních projektů

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Profesní garant zaměření Management ve zdravotnictví a sociálních službách, ředitel Nemocnice Strakonice, a.s.

Mgr. David William Mac Gillavry

Vyučující programu Global Business and Management, koordinátor mezinárodní akademické spolupráce

doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

Vyučující politologie a mezinárodních vztahů, politický analytik pro Českou i Slovenskou televizi

Mgr. Zdeněk Sedláček

Vyučující marketingových předmětů, expert na marketingovou komunikaci, manažer v hudebním průmyslu

PhDr. Mgr. Barbora Pánková, MBA

Vyučující humanitních předmětů, členka správní rady NF Erudikon, členka České asociace koučů

Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.

Vyučující a garant marketingových předmětů, marketingový konzultant v oblasti výzkumných projektů obalového designu, interkulturního marketingu a sociálních médií

Ing. Dagmar Palatová

Vyučující a zastupkyně vedoucího Ústavu ekonomie

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek

Vyučující manažerských předmětů, certifikovaný lektor Soft Skills, lektor psychologické a posttraumatické intervenční péče, partner obchodních společností

doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

Vyučující matematických předmětů, člen redakční rady časopisu Mathematics for Applications, Journal of Quality Measurement and Analysis a vedoucí redaktor časopisu Kvaternion

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.

Vyučující humanitních předmětů, autor a lektor úspěšného rozvojového kurzu: "Jak se efektivně učit"

Ing. et Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.

Vyučující ekonomických předmětů, majitel a jednatel společnosti podnikající v oblasti optimalizace nákladů firem a nastavení investičních strategií

PhDr. Ing. Vratislav Pokorný

Vyučující humanitních předmětů, mentální kouč a lektor X-tream Managementu, bývalý hlavní psycholog resortu Ministerstva obrany

Mgr. Irena Zajíčková

Vyučující a vedoucí Ústavu jazyků

Ing. Milan Lindner, Ph.D.

Vyučující a prorektor pro řízení kvality, místopředseda představenstva NEWTON Solutions Focused, a.s., člen správní rady NF Erudikon a jednatel JOB spectrum s.r.o.

Ing. Martin Přibyl, Ph.D.

Vyučující manažerských předmětů, konzultant v oblasti projektového managementu a komunikace

PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D.

Vyučující manažerských předmětů, specialista v personálním řízení

Ing. Roman Brauner, MBA

Vyučující ekonomických předmětů, zakladatel a konzultant společnosti GET & INVEST

Ing. et Ing. Sylvia Plottová, MSc

Vyučující ekonomických předmětů, specialista a lektor v oblasti inovací

PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Vyučující humanitních předmětů a vědecký pracovník v oblasti psychologie

Ing. Tomáš Rygl

Vyučující marketingových a manažerských předmětů

doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.

Vyučující humanitních předmětů, zaměřuje se na výuku andgragogiky, tvorbu a publikaci odborných textů, kvalifikačních prací a jejich vedení

Mgr. René Šifta

Vyučující právních předmětů

Mgr. Kateřina Vařáková, DiS.

Vyučující manažerských předmětů, konzultantka v oblasti lidských zdrojů

Bc. Ondřej Benda

Koordinátor zahraničních studií a studijních praxí, člen představenstva NEWTON Solutions Focused, a.s. a předseda dozorčí rady Centra historie a filmu z.ú.

Ing. Radim Kudělka

Vyučující humanitních předmětů, specialista na emoční inteliganci a komunikaci

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA

Vyučující humanitních předmětů, člen Asociace forenzních psychologů a České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a AGA

Ing. Robin Maialeh, Ph.D.

Vyučující ekonomických předmětů, řešitel vědeckých grantů v oblastech ekonomické historie a experimentální ekonomie

Ing. Jana Pokorná, Ph.D.

Vyučující ekonomických předmětů, specialistka na řízení nákladů v podnicích a konkurenceschopnost podniků

Ing. Leopold Tanner, MSc, MBA

Vyučující ekonomických předmětů, specialista zabývající se otázkami financializace globální ekonomiky, multipolarity měnových a finančních systémů a podnikovými strategiemi, bývalý poradce místopředsedy vlády

Bc. Akime Sergejevna Šagivalejeva

Lektorka španělského a ruského jazyka

Bc. Bailey Scott Bradley

Lektor anglického jazyka

Ing. Eliška Hrochová

Lektorka anglického a německého jazyka

Ing. Markéta Boučková

Vyučující ekonomických předmětů

Ing. Petr Novák, Ph.D.

Vyučující manažerských předmětů, podnikatel v oblasti finančních služeb

Bc. Žaneta Jarzyna

Lektorka anglického jazyka