U nás učí profesionálové

prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. et Ph.D.

Vyučující a odborný vedoucí Ústavu ekonomie, viceguvernér České národní banky a významný český ekonom

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

Profesní garant zaměření Management a psychologie, mentální kouč vrcholových sportovců a manažerů

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA

Vyučující a prorektor pro výuku, profesní garant MBA a manažerského vzdělávání, úspěšný podnikatel, majitel několika společností

Mgr. Jan Řezáč

Profesní garant zaměření Digitální marketing, špičkový webový konzultant, autor první české knihy o webdesignu "Web ostrý jako břitva"

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Vyučující a garant studijního oboru Globální podnikání a management, bývalý guvernér Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a vedoucí projektů v Credit Suisse Group v Zürichu

Karel Novotný

Profesní garant zaměření Marketing a Brand Management, marketingový expert, zakladatel Brand Family

PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.

Vyučující a vedoucí Ústavu humanitních věd, expertka na výběr, přípravu a rozvoj lidí v náročném prostředí

PhDr. Stanislav Gálik

Vyučující manažerských předmětů, konzultant společností Česká spořitelna a Mototechna, zakladatel značky Galard a spoluzakladatel inovačního centra Unifer

prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Vyučující a garant studijního oboru Management se zaměřením na psychologii, člen orgánů a spolumajitel mnoha úspěšných společností

Marek Vítek

Profesní garant zaměření Podnikání a management v médiích, expert na mediální prostředí, válečný novinář a vedoucí několika televizních projektů

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA

Profesní garant zaměření Management ve zdravotnictví a sociálních službách, ředitel Nemocnice Strakonice, a.s.

Mgr. David William Mac Gillavry

Vyučující programu Global Business and Management, koordinátor mezinárodní akademické spolupráce

Ing. Miroslav Šafařík

Vyučující ekonomických předmětů

doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

Vyučující politologie a mezinárodních vztahů, politický analytik pro Českou i Slovenskou televizi

Mgr. Zdeněk Sedláček

Vyučující marketingových předmětů, expert na marketingovou komunikaci, manažer v hudebním průmyslu

PhDr. Mgr. Barbora Pánková, MBA

Vyučující humanitních předmětů, členka správní rady NF Erudikon, členka České asociace koučů

Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.

Vyučující a garant marketingových předmětů, marketingový konzultant v oblasti výzkumných projektů obalového designu, interkulturního marketingu a sociálních médií

Ing. Dagmar Palatová

Vyučující a zastupkyně vedoucího Ústavu ekonomie

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek

Vyučující manažerských předmětů, certifikovaný lektor Soft Skills, lektor psychologické a posttraumatické intervenční péče, partner obchodních společností

doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.

Vyučující matematických předmětů, člen redakční rady časopisu Mathematics for Applications, Journal of Quality Measurement and Analysis a vedoucí redaktor časopisu Kvaternion

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.

Vyučující humanitních předmětů, autor a lektor úspěšného rozvojového kurzu: "Jak se efektivně učit"

Ing. et Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.

Vyučující ekonomických předmětů, majitel a jednatel společnosti podnikající v  oblasti optimalizace nákladů firem a nastavení investičních strategií

PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA

Vyučující humanitních předmětů, mentální kouč a lektor X-tream Managementu, bývalý hlavní psycholog resortu Ministerstva obrany

Mgr. Irena Zajíčková

Vyučující a vedoucí Ústavu jazyků

Ing. Milan Lindner, Ph.D.

Vyučující a prorektor pro řízení kvality, místopředseda představenstva NEWTON Solutions Focused, a.s., člen správní rady NF Erudikon a jednatel JOB spectrum s.r.o.

Ing. Martin Přibyl, Ph.D.

Vyučující manažerských předmětů, konzultant v oblasti projektového managementu a komunikace

PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D.

Vyučující manažerských předmětů, specialista v personálním řízení

Ing. Roman Brauner, MBA

Vyučující ekonomických předmětů, zakladatel a konzultant společnosti GET & INVEST

Ing. et Ing. Sylvia Plottová, MSc

Vyučující ekonomických předmětů, specialista a lektor v oblasti inovací

PhDr. Ivana Poledňová, CSc.

Vyučující humanitních předmětů a vědecký pracovník v oblasti psychologie

Ing. Tomáš Rygl

Vyučující marketingových a manažerských předmětů

doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.

Vyučující humanitních předmětů, zaměřuje se na výuku andgragogiky, tvorbu a publikaci odborných textů, kvalifikačních prací a jejich vedení

Mgr. René Šifta

Vyučující právních předmětů

Mgr. Kateřina Vařáková, DiS.

Vyučující manažerských předmětů, konzultantka v oblasti lidských zdrojů

Bc. Ondřej Benda

Koordinátor zahraničních studií a studijních praxí, člen představenstva NEWTON Solutions Focused, a.s. a předseda dozorčí rady Centra historie a filmu z.ú.

Ing. Radim Kudělka

Vyučující humanitních předmětů, specialista na emoční inteliganci a komunikaci

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA

Vyučující humanitních předmětů, člen Asociace forenzních psychologů a České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a AGA

Ing. Jana Pokorná, Ph.D.

Vyučující ekonomických předmětů, specialistka na řízení nákladů v podnicích a konkurenceschopnost podniků

Ing. Leopold Tanner, MSc., MBA

Vyučující ekonomických předmětů, specialista zabývající se otázkami financializace globální ekonomiky, multipolarity měnových a finančních systémů a podnikovými strategiemi, bývalý poradce místopředsedy vlády

Bc. Bailey Scott Bradley

Lektor anglického jazyka

Ing. Eliška Hrochová

Lektorka anglického a německého jazyka

Ing. Markéta Boučková

Vyučující ekonomických předmětů

Ing. Petr Novák, Ph.D.

Vyučující manažerských předmětů, podnikatel v oblasti finančních služeb

Bc. Žaneta Jarzyna

Lektorka anglického jazyka

Ing. Dana Viktorová, Ph.D.

Vyučující ekonomických předmětů, finanční ředitelka a expertka na mezinárodní ekonomii

JUDr. Katarína Maisnerová

Vyučující právních předmětů

Ing. Karina Benetti, Ph.D.

Vyučující humanitních předmětů

Mgr. Alena Maršálková

Vyučující marketingových předmětů, PR konzultantka a specialistka na krizovou komunikaci