U nás učí profesionálové

PhDr. Mgr. Dušan Kalášek

Vyučující manažerských předmětů, certifikovaný lektor Soft Skills, lektor psychologické a posttraumatické intervenční péče, partner obchodních společností

Má manažerské, psychologické a pedagogické vzdělání a řadu odborných certifikátů včetně mezinárodních. V hodnosti poručíka pracoval na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na pozici krizového manažera a lektora psychologické a posttraumatické intervenční péče pro pracovníky IZS. Od roku 2005 je certifikovaným lektorem Úřadu vlády ČR v oblasti SOFTSKILLS. V letech 2006 - 2009 působil na katedře psychologie Masarykovy univerzity v Brně jako odborný asistent vedoucího katedry, kde se podílel na organizaci Mezinárodní konference “Škola a zdraví pro 21. století” a zároveň byl členem redakční rady vydávající vědecké sborníky z této konference. Od roku 2006 je aktivním lektorem Soft Skills a jeho semináři prošlo v průběhu 11ti roků zhruba 30 tisíc posluchačů. V roce 2009 vypracoval vzdělávací systém rozvoje Soft Skills pro studenty VUT FIT v Brně, kde jako garant a lektor předmětů "Psychologie osobnosti, Komunikační dovednosti, Konflikty a asertivita, Prezentační dovednosti a Vedení a řízení lidí" přednáší od roku 2011 dodnes. V rámci mezinárodní švýcarské instituce IPMA přednáší ve vzdělávacím systému VUT FIT projektové řízení v 16ti kompetenčních behaviorálních blocích. Svoje přednášky prokládá příklady z praxe a osobní zkušeností v konkurenčně komerčním manažerském prostředí. Mezi nejvýznamější zahraniční zkušenosti uvádí svoje pobyty na Floridě, v Irsku a v ostatních státech Evropy.

Vyučující v médiích