U nás učí profesionálové

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA

Vyučující humanitních předmětů, člen Asociace forenzních psychologů a České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a AGA

Konzultant, lektor a psychoterapeut. Působí jako odborný asistent na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, na Ústavu humanitních studií Newton College Praha a je doktorand 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor lékařská psychologie a psychopatologie. Dříve působil na Policejní akademii ČR v Praze a na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Více jak 10 let se zabývá problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika, psychologií v managementu a etikou. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR a dalšími bezpečnostními subjekty. Je mimořádným členem Asociace forenzních psychologů, členem České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a členem AGA.

Vyučující na LinkedIn

Vyučující v médiích