Magisterské studium

Připravíme vás na manažerský či podnikatelský svět, abyste mohli rovnou do praxe.

Přijímací řízení

Poslední řádný termín přijímacího řízení do magisterského studia proběhne 25. září, poté oznámíme složení studijních skupin všech specializací. Přihlášky ke studiu přijaté po tomto datu budeme řešit individuálně dle volných kapacit.

1. Vyplňte a odešlete přihlášku ke studiu

Poslední řádný termín přijímacího řízení do magisterského studia proběhne 25. září. Přihlášky ke studiu přijaté po tomto datu budeme řešit individuálně dle volných kapacit.

2. Absolvujte přijímací řízení

Přijímací řízení je bezplatné a primárně se nezaměřuje na vaše znalosti. Společně si popovídáme o vaši motivaci a předpokladech ke zvolenému zaměření.

  1. V Brně i v Praze probíhá přijímací řízení od listopadu do konce září (v případě naplnění max. kapacity jej ukončujeme dříve) ve vybraných termínech každý měsíc.
  2. Na oficiální termíny přijímacího řízení (konkrétní data jsou uvedena v online přihlášce) se přihlaste nejpozději 1 den před konáním pohovoru.
  3. Nebo požádejte studijní poradce o přidělení individuálního termínu, budeme se vám snažit vyjít vstříc.
     

Podmínky účasti

  • řádně vyplnit přihlášku ke studiu
  • odevzdat fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm
  • mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas
  • přinést originál nebo notářsky ověřenou kopii bakalářského diplomu k nahlédnutí

Výsledky

Výsledky přijímacího pohovoru se dozvíte do 14 pracovních dní ode dne konání

3. Uzavřete smlouvu o studiu

Podmínkou pro zapsání ke studiu na NEWTON College je uzavření smlouvy o studiu.

4. Uhraďte školné za 1. rok studia

Školné zaplaťte v termínu, který je uveden v podepsané smlouvě o studiu – převodem nebo složením na bankovní účet.

5. Zapište se ke studiu

Studentem NEWTON College se stanete až dnem zápisu na konci září. Zapsat se můžete také v říjnu; během prvního týdne výuky na studijním oddělení NEWTON College.

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme.

Kontaktní osoby
míša

Brno

Mgr. Michaela Vejrostová

+420 605 251 662

lucka

Praha

Bc. Lucie Štychová

+420 774 851 633

Poslední řádný termín pro podání přihlášek do navazujícího magisterského studia je

25. 9. 2020

Dobrodružství s cílem NEWTON College