Magisterské studium

Přijímací řízení

Termín pro podání přihlášek k magisterskému studiu končí poslední pracovní den v září. Nečekejte na poslední chvíli, po naplnění kapacity ukončujeme přijímací řízení dříve.
 

1. Vyplňte a odešlete přihlášku ke studiu

Termín podání přihlášek k magisterskému studiu končí poslední pracovní den v září. Při naplnění maximální kapacity otevřených profesních zaměření si vyhrazujeme právo ukončit přijímací řízení dříve.

2. Absolvujte přijímací řízení

Přijímací řízení je bezplatné a probíhá formou pohovoru ohledně vaší motivace a předpokladů ke studiu zvoleného programu. Současně však předpokládáme odborné znalosti na úrovni bakalářského studia studijního programu orientovaného do oblasti ekonomických a manažerských studií.

 1. V Brně i v Praze probíhá přijímací řízení od listopadu do konce září (v případě naplnění max. kapacity jej ukončujeme dříve) každý měsíc ve vybraných termínech.
 2. Přijímací pohovor můžete absolvovat také během našich Dnů otevřených dveří. V tomto případě se ale k absolvování přihlašte minimálně 3 dny předem. Na oficiální termíny přijímacího řízení (konkrétní data jsou uvedena v online přihlášce) se přihlaste nejpozději 1 den před konáním pohovoru.
 3. Nebo požádejte studijní oddělení o přidělení individuálního termínu, budeme se vám snažit vyjít vstříc.

Podmínky účasti

 • řádně vyplnit přihlášku ke studiu
 • odevzdat fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm
 • mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas
 • přinést originál nebo notářsky ověřenou kopii bakalářského diplomu k nahlédnutí

Nejbližší termíny přijímacích zkoušek

Termíny přijímacího řízení zveřejníme již brzy. Pokud vám termín nebude sedět, mužete si domluvit individuální návštěvu školy v den, který vám bude vyhovovat! Kontaktujte naše studijní oddělení.

Výsledky

Výsledky přijímacího pohovoru se dozvíte do 14 pracovních dní ode dne konání

 • Anita Baselová

  NC je pro mě důležitou součástí jedné důležité životní fáze. Dá se říct, že mě dovychovala, zformovala a vždycky budu zvlášť na některé vyučující a spolužáky vzpomínat ráda.

  Anita Baselová

Jak se připravit na přijímací pohovor?

Doporučení a zkušenosti současných studentů do mailu

3. Uzavřete smlouvu o studiu

Podmínkou pro zapsání ke studiu na Warsaw Management University je uzavření smlouvy o studiu. Smlouvu podepíšete přímo během zápisu.

4. Uhraďte školné za 1. rok studia

Školné zaplaťte v termínu, který je uveden v podepsané smlouvě o studiu – můžete přitom využít možnosti úhrady převodem na bankovní účet NEWTON College, která následně provede finanční vypořádání Vaší platby s Warsaw Management University.

 • Název účtu NEWTON College, a. s.

 • Adresa banky Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1

 • Číslo účtu pro platební styk v rámci KB 27-5832990257/0100

 • Číslo účtu pro platební styk z jiné banky

  Údaje pro mezinárodní platební styk
 • IBAN CZ0501000000275832990257

 • SWIFT KOMBCZPPXXX

5. Zapište se ke studiu

Studentem Warsaw Management University se stanete až dnem zápisu, který probíhá během setkání studentů 1. ročníku (tzv. nultý den) na konci září. Zapsat se můžete také v říjnu; během prvního týdne výuky na studijním oddělení.

Bloudíte? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme.

Kontaktní osoby
Karin

Brno

Mgr. Karin Janoušková

+420 542 513 410

Eva Dudíková

Praha

Bc. Eva Dudíková

+420 222 200 325

Termín pro podání přihlášek do dvouletého magisterského studia je

30. 9. 2018

Dobrodružství s cílem NEWTON College