Globální podnikání a management

Kde ostatní končí, my začínáme

Vzorový studijní plán

Podrobný přehled témat, se kterými se na své cestě setkáte

 • 1. semestr

  Úvod do studia a specializací

  Psychologie pro manažery

  Marketing

  Mikroekonomie

  Podniková ekonomika I.

  Matematické metody a statistika

  Anglický jazyk

 • 2. semestr

  Filosofie pro manažery

  Management

  Makroekonomie

  Právo pro manažery

  Podniková ekonomika II.

  Mezinárodní obchod

  Anglický jazyk

 • 3. semestr

  Management lidských zdrojů I.

  Účetnictví (pro manažery)

  Strategický management

  Politické a kulturní aspekty globálního řízení

  Finanční řízení podniku

  Anglický jazyk

 • 4. semestr

  Studijní praxe (část 1)

  Projektový management

  Krizový management

  Obchodní právo

  Anglický jazyk

 • 5. semestr

  Bakalářský seminář

  Studijní praxe (část 2)

  Finanční trhy

  Komunikační a prezentační dovednosti

  Politologie, sociální a politické systémy

 • 6. semestr

  Praktické manažerské techniky

  Volně volitelný předmět

  Bakalářská práce

  Státní bakalářská zkouška

Podoba studijního plánu může doznat budoucích změn v souvislosti s jeho akreditací u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, která proběhne v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2018.

Dobrodružství s cílem NEWTON College